enova365 – Sprzedaż i CRM

GŁÓWNE CECHY

Mobilny

enova36 umożliwia stały kontakt z firmą niezależnie od lokalizacji. Użytkownicy mogą zatwierdzać zamówienia, monitorować finanse oraz przydzielać zadania zespołowi nawet z domu lub w podróży.

Strategiczny

CRM w systemie enova365 zapewnia handlowcom pełną niezależność. Umożliwia on optymalizację procesu składania zamówień, a także integrację z platformami e-commerce. Ponadto, moduł CRM wspiera zespół handlowy, pomagając w układaniu i planowaniu pracy.

Elastyczny

enova365 eliminuje konieczność ręcznego wypełniania excela. Zamiast tego, system generuje kompleksowe zestawienia, które wspierają podejmowanie strategicznych decyzji w firmie.

Wielobranżowy

System enova365 to kompleksowe rozwiązanie, które wspiera obsługę procesów handlowych w firmach o różnych profilach działalności. Szczególnie polecany jest on dla działów sprzedaży, marketingu oraz obsługi klientów.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Moduł CRM w systemie enova365 umożliwia kompleksową ewidencję kontaktów z klientami. Po każdej interakcji, użytkownicy mogą gromadzić informacje na temat wykonanych czynności i zadań, a także preferencji zakupowych danego kontrahenta.

 • Dzięki specjalistycznym filtrom, dane mogą być w dowolnym momencie eksportowane, np. na potrzeby kampanii sprzedażowych
 • Informacje w module CRM można zestawiać według różnorodnych kategorii, zarówno standardowych, jak i niestandardowych. Zawiera m.in. takie elementy jak kampanie, projekty, zdarzenia, aktywności.
 • Dane można wprowadzać bezpośrednio na formularzu bądź zaimportować je z poziomu arkusza Excel czy pliku .xml. CRM można też integrować bezpośrednio ze źródłami danych.
 • Dane są możliwe do wprowadzenia zarówno dzięki importowi z arkusza excel lub .xml, jak i  istnieje możliwość wprowadzenia ich ręcznie, CRM jest również otwarty na integracje z bezpośrednimi źródłami danych.

Moduł CRM w systemie enova365 oferuje funkcję „lejka sprzedaży”, która umożliwia kompleksową analizę procesu pozyskiwania i konwersji leadów. Dzięki temu, użytkownicy mogą szybko zidentyfikować, jakie działania powinien podjąć zespół sprzedażowy oraz jak idzie realizacja planu.

 • Lejek sprzedaży pozwala na pozyskanie wiedzy na temat podgrzanych leadów.
 • Można łatwo uzyskać informacje o zaangażowaniu potencjalnych klientów, źródłach ich pozyskania oraz efektywności tych działań.
 • CRM enova365 umożliwia pracę w przeglądarce internetowej, ułatwiając wizualizację danych w formie wykresów.
 • Szybki i wygodny dostęp do tych informacji pozwala na efektywne monitorowanie skuteczności handlowców, optymalizację etapów procesu sprzedaży oraz podejmowanie właściwych działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów.

W ramach standardowej wersji programu dostępne są gotowe wzorce raportów.

 • Z dowolnego miejsca w systemie możliwy jest prosty eksport danych do arkusza oraz prezentacja danych w formie wykresu.
 • System enova365 umożliwia tworzenie różnych analiz w  oparciu o dowolne informacje zawarte w oprogramowaniu.

Moduł CRM w systemie enova365 oferuje zaawansowane funkcje automatyzacji procesów sprzedażowych. Użytkownicy mogą automatycznie wysyłać powiadomienia, np. o niezapłaconych fakturach, za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS.

 • Istnieje możliwość powiadomienia użytkowników enova365 o nowym zadaniu, które zostało przekazane do ich realizacji.
 • enova365 posiada wbudowaną funkcjonalność poczty elektronicznej, która eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych klientów pocztowych.
 • Informacja 0 zbliżającym się terminie płatności może zostać wysłana automatycznie.
 • CRM umożliwia realizację procesów sprzedaży, supportu oraz reklamacji.

Aplikacja mobilna enova365 na urządzenia z systemem Android stanowi osobistego asystenta dla handlowców. Umożliwia ona wystawianie kluczowych dokumentów handlowych, takich jak zapytania, oferty czy zamówienia, w dowolnym miejscu. Dzięki temu, handlowcy zyskują elastyczność i mobilność w codziennej pracy.

 • Aplikacja pozwala na planowanie wizyt u klientów i kontrahentów, zapewniając dostęp do harmonogramu w każdym miejscu.
 • System rejestruje w kilka minut wszelkie zdarzenia, spotkania, szkolenia czy prezentacje dla klientów.
 •  Handlowcy mogą również sprawdzać aktualne cenniki oraz wprowadzać rabaty bezpośrednio u klienta.
 • CRM w enova365 współpracuje z kalendarzem oraz mapami Google.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Po każdym kontakcie, CRM enova365 pozwala gromadzić informacje o wszystkich czynnościach i zadaniach wykonanych w stosunku do klienta, a także dane na temat jego preferencji zakupowych.

 • Dzięki zaawansowanym filtrom można w dowolnym momencie wyeksportować dane, np. listę kontaktów na potrzeby kampanii sprzedażowej.
 • Dane można zestawiać wedle potrzeb i preferencji: po standardowych i niestandardowych kategoriach. CRM enova365 zawiera m.in. takie elementy jak kampanie, projekty, zdarzenia, aktywności.
 • Dane można wprowadzać bezpośrednio na formularzu bądź zaimportować je z poziomu arkusza Excel czy pliku .xml. CRM można też integrować bezpośrednio ze źródłami danych.

Lejek sprzedaży umożliwia analizę leadów na każdym poziomie procesu sprzedaży. Dzięki niemu można szybko zanalizować jakie działania powinien podjąć zespół sprzedażowy i na jakim etapie znajduje się realizacja planu.

 • Pozyskiwanie wiedzy na temat podgrzanych leadów. Możliwość sprawdzenia, które leady stanowią najwyższy potencjał sprzedażowy oraz jaki jest etap domykania sprzedaży.
 • Kadra zarządzająca z łatwością otrzyma odpowiedzi na pytania o zaangażowaniu potencjalnych klientów, źródle ich pozyskania i jego efektywności.
 • CRM enova365 umożliwia pracę w przeglądarce i ułatwia wizualizację danych w formie wykresów.
 • Szybki i wygodny dostęp pozwala zyskać wiedzę o tym, jaką skuteczność mają handlowcy, na jakim etapie powinni podjąć kontakt oraz jakie są właściwe działania, które pozwalają osiągnąć cel.

Użytkownik otrzymuje dostęp do gotowych wzorców raportów już w standardowej wersji programu.

 • Można łatwo i wygodnie eksportować dane do arkusza z dowolnego miejsca w systemie i zaprezentować je w formie wykresu.
 • System pozostawia pełną dowolność w tworzeniu analiz w oparciu o informacje zawarte we wszystkich modułach enova365.

Dzięki automatyzacji sprzedaży CRM możesz automatycznie wysyłać powiadomienia np. o niezapłaconych fakturach – za pomocą poczty e-mail lub SMS.

 • Funkcje CRM z wykorzystaniem Poczty CRM lub SMS pozwolą powiadamiać użytkowników o nowych zadaniach, które im zlecono.
 • CRM oferuje też funkcjonalność Poczty CRM, która wyklucza konieczność korzystania z innych klientów pocztowych, czyli dokumenty, kartoteki kontrahenta i towaru, rozliczenia.
 • Za pomocą CRM enova365 można wygenerować przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności.
 • CRM daje możliwość prowadzenia nie tylko procesów sprzedażowych, ale też supportu i reklamacji

Każdy Handlowiec potrzebuje osobistego asystenta, który wystawi dokumenty handlowe: zapytania, oferty, zamówienia. To wszystko można osiągnąć dzięki aplikacji enova365 na urządzenia Android.

 • Planowanie wizyt z Klientem i kontrahentem – dostęp do harmonogramu w każdym miejscu.
 • Program w kilka minut zanotuje i zarejestruje dowolne zdarzenie, spotkanie, szkolenie czy prezentację dla Klienta.
 • Możliwość sprawdzenia aktualnego cennika, bądź wprowadzenie od ręki rabatu dla Klienta u którego obecnie znajduje się Handlowiec.
 • CRM enova365 współpracuje z kalendarzem a także mapami google.
Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.