Informacja o zasadach przetwarzania danych

 Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Damal sp. z o.o., ul. Sokratesa 5/47, 01-909 Warszawa.

 1. Cel, czas oraz prawna podstawa przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce pracy) będą przetwarzane w celu przygotowania oferty handlowej w związku z Pani/Pana zapytaniem i kontaktowaniem się w związku z przekazaną ofertą lub udzielenia odpowiedzi na pytanie Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przedstawienia oferty oraz jej ewentualnej realizacji, a w przypadku, gdy udzielamy odpowiedzi na zapytanie – przez czas niezbędny do jej udzielenia i zakończenia korespondencji w tej sprawie. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

 1. Obowiązek podania danych
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

 1. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w przypadkach określonych przepisami prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem
  Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres: odo@damal.pl. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 1. Prawo wniesienia skargi.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.