enova365 – Produkcja

GŁÓWNE CECHY

Zintegrowany

Obsługa produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym.

Operacyjny

Elastyczna struktura pozwala tworzyć Ci wzorcowe operacje, które są elementami produkcji.

Rozbudowany

Automatyzacja procesów produkcji – szerokie możliwości współpracy między systemami zewnętrznymi.

Stały dostęp do informacji

Udostępniaj klientom narzędzia informujące o rzeczywistym postępie prac w trybie online.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

ERP enova365 Produkcja jest częścią zintegrowanego systemu enova365. Oznacza to, że jest on ściśle powiązany z modułem handlowo-magazynowym.

 • Efektywne zarządzanie procesem produkcji na każdym etapie.
 • Optymalizacja produkcji – automatyzacja i ścisła kontrola elementów produkcji.
 • Eliminacja błędów związanych z czynnikiem ludzkim.
 • Szybka kalkulacja kosztów wytworzenia.
 • Możliwość generowania dokumentów rozchodu surowców dla całego zlecenia, składającego się nawet z wielu produktów lub operacji.
 • Elastyczna struktura, która umożliwia przypisanie wzorcowych operacji – elementów technologii produkcji.

System zarządzania produkcją jest powiązany z pracą magazynu. Dzięki integracji między różnymi   modułami można kontrolować cały obieg informacji.

 • Zwiększenie wydajności w procesie kompletowania zamówień.
 • Możliwość zarządzania magazynem z poziomu urządzeń mobilnych
 • Swoboda generowania dokumentów magazynowych – na wybrane produkty lub surowce, nawet na ich częściowe ilości.
 • Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami. Dzięki temu możliwe jest generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień od klientów.
 • Obsługuje firmy produkcyjne działającą w oparciu o produkcję seryjną
 • Wspiera proces produkcji bazujący na technologii wyrobu gotowego
 • Pozwala rozszerzyć funkcje związane z technologią produkcji dzięki integracji z modułem Workflow

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

ERP enova365 Produkcja jest częścią zintegrowanego systemu enova365. Oznacza to, że jest on ściśle powiązany z modułem handlowo-magazynowym.

 • Efektywne zarządzanie procesem produkcji na każdym etapie.
 • Optymalizacja produkcji – automatyzacja i ścisła kontrola elementów produkcji.
 • Eliminacja błędów związanych z czynnikiem ludzkim.
 • Szybka kalkulacja kosztów wytworzenia.
 • Możliwość generowania dokumentów rozchodu surowców dla całego zlecenia, składającego się nawet z wielu produktów lub operacji.
 • Elastyczna struktura, która umożliwia przypisanie wzorcowych operacji – elementów technologii produkcji.

System zarządzania produkcją jest powiązany z pracą magazynu. Dzięki integracji między różnymi   modułami można kontrolować cały obieg informacji.

 • Zwiększenie wydajności w procesie kompletowania zamówień.
 • Możliwość zarządzania magazynem z poziomu urządzeń mobilnych
 • Swoboda generowania dokumentów magazynowych – na wybrane produkty lub surowce, nawet na ich częściowe ilości.
 • Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami. Dzięki temu możliwe jest generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień od klientów.
 • Obsługuje firmy produkcyjne działającą w oparciu o produkcję seryjną
 • Wspiera proces produkcji bazujący na technologii wyrobu gotowego
 • Pozwala rozszerzyć funkcje związane z technologią produkcji dzięki integracji z modułem Workflow
Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.