enova365 – Produkcja

GŁÓWNE CECHY

Zintegrowany

Moduł Produkcja w systemie enova365 oferuje zintegrowane zarządzanie procesami produkcyjnymi, powiązane z modułami handlowo-magazynowymi.

Operacyjny

Moduł Produkcja w systemie enova365 oferuje elastyczną strukturę, która umożliwia tworzenie wzorcowych operacji stanowiących elementy procesu produkcyjnego

Rozbudowany

Moduł Produkcja w systemie enova365 oferuje szerokie możliwości automatyzacji procesów produkcyjnych, w tym współpracy z systemami zewnętrznymi.

Stały dostęp do informacji

Moduł Produkcja w systemie enova365 oferuje funkcje, które umożliwiają udostępnianie klientom narzędzi do śledzenia rzeczywistego postępu prac w trybie online.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Moduł Produkcja w systemie ERP enova365 jest ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami, takimi jak Handel oraz Magazyn.

 • Moduł Produkcja umożliwia efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym na każdym etapie.
 • Zoptymalizowany proces produkcji dzięki automatyzacji oraz kontroli elementów produkcji.
 • Błędy związane z czynnikiem ludzkim mogą być w całości wyeliminowane.
 • Szybka informacja zwrotna dotycząca planowanych kosztów produkcyjnych.
 • Dostępna jest możliwość tworzenia dokumentów rozchodu surowców dla zlecenia, które może składać się nawet z wielu produktów lub operacji.
 • Struktura umożliwiająca przypisanie wzorcowych operacji, czyli elementów technologii produkcji jest elastyczna.

Moduł Produkcja w systemie enova365 jest ściśle zintegrowany z obszarem Magazynu. Dzięki temu, użytkownicy mogą efektywnie kontrolować cały obieg informacji związany z procesami produkcyjnymi. 

 • Optymalizacja wydajności w realizacji zamówień.
 • Mobilne zarządzanie magazynem
 • Moduł Produkcja w systemie enova365 oferuje swobodę generowania dokumentów magazynowych, zarówno dla wybranych produktów, jak i surowców. Użytkownicy mogą tworzyć dokumenty rozchodu materiałów nawet na częściowe ilości.
 • Moduł Produkcja w systemie enova365 umożliwia powiązanie zleceń produkcyjnych z innymi dokumentami, np. takimi jak zamówienia od klientów.
 • Moduł Produkcja w systemie enova365 oferuje kompleksowe wsparcie dla firm prowadzących produkcję seryjną.
 • Produkcja w enova365 wspiera procesy produkcyjne oparte na technologii wyrobu gotowego.
 • enova365 umożliwia rozszerzenia funkcji związanych z technologią produkcji poprzez integrację z modułem Workflow.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

ERP enova365 Produkcja jest częścią zintegrowanego systemu enova365. Oznacza to, że jest on ściśle powiązany z modułem handlowo-magazynowym.

 • Efektywne zarządzanie procesem produkcji na każdym etapie.
 • Optymalizacja produkcji – automatyzacja i ścisła kontrola elementów produkcji.
 • Eliminacja błędów związanych z czynnikiem ludzkim.
 • Szybka kalkulacja kosztów wytworzenia.
 • Możliwość generowania dokumentów rozchodu surowców dla całego zlecenia, składającego się nawet z wielu produktów lub operacji.
 • Elastyczna struktura, która umożliwia przypisanie wzorcowych operacji – elementów technologii produkcji.

System zarządzania produkcją jest powiązany z pracą magazynu. Dzięki integracji między różnymi   modułami można kontrolować cały obieg informacji.

 • Zwiększenie wydajności w procesie kompletowania zamówień.
 • Możliwość zarządzania magazynem z poziomu urządzeń mobilnych
 • Swoboda generowania dokumentów magazynowych – na wybrane produkty lub surowce, nawet na ich częściowe ilości.
 • Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami. Dzięki temu możliwe jest generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień od klientów.
 • Obsługuje firmy produkcyjne działającą w oparciu o produkcję seryjną
 • Wspiera proces produkcji bazujący na technologii wyrobu gotowego
 • Pozwala rozszerzyć funkcje związane z technologią produkcji dzięki integracji z modułem Workflow
Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.