enova365 – Procesy

GŁÓWNE CECHY

Przejrzysty system Workflow

Workflow w enova365 został zaprojektowany tak, aby każdy mógł go obsłużyć – bez względu na stanowisko. Panel Workflow usprawni współpracę i przepływ informacji w Twojej firmie.

Intuicyjny system Workflow

Każdy użytkownik systemu enova365 otrzymuje powiadomienia i podpowiedzi z obszaru Workflow już od momentu jego uruchomienia. Do podglądu szczegółowych informacji służy wygodna w nawigacji Lista zadań operatora. Z tego poziomu możesz również wykonać zadanie i oznaczyć je jako zakończone.

Automatyczny

System Workflow enova365 umożliwia wprowadzenie automatycznych zadań. Takie rozwiązanie przyda się w przypadku czynności wykonywanych cyklicznie. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, ponieważ system sam zrealizuje zdefiniowane zadanie. Dodatkowo przypomni o rozpoczęciu procesu zgodnie z harmonogramem.

Mobilny

Podobnie jak cały system enova365, moduł Workflow jest dostępny na większości urządzeń mobilnych. Dzięki temu możesz kontrolować procesy zachodzące w Twojej firmie, nawet gdy nie ma Cię w biurze.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

System enova365 wyróżnia to, że moduł Workflow jest jego integralną częścią. Dzięki temu można korzystać z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która intuicyjnie organizuje i automatyzuje pracę. Część działań dotyczących innych modułów można wykonać również bezpośrednio w panelu Workflow. Automatyczne zarządzanie systemem obiegu dokumentów pozwoli zaoszczędzić czas oraz zwiększyć efektywność pracy.

 • System Workflow ułatwia organizację pracy firmy dzięki automatycznym powiadomieniom oraz możliwości wprowadzenia powiadomień mailowych. Po uruchomieniu systemu w panelu użytkownika pojawia się wygodna w nawigacji lista zadań do wykonania wraz z terminem ważności. Dzięki temu wiesz, co i kiedy musisz zrobić. Dodatkowo system generuje powiadomienia o dodaniu nowego zadania dla danego użytkownika.
 • Po wybraniu zadania z listy powiadomień, na ekranie pojawi się formularz kreatora. W nim znajduje się zestaw kroków do uzupełnienia. Po wykonaniu każdego kroku można oznaczyć go jako zakończony. Dzięki temu można kontrolować, na jakim etapie realizacji znajduje się wybrany proces.
 • Zadanie zostanie oznaczone jako zrealizowane, gdy użytkownik zakończy pracę z kreatorem. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, proces przechodzi do kolejnego etapu.
 • System Workflow umożliwi zdefiniowanie warunków, jakie muszą być wykonane, aby zadanie zostało oznaczone jako zrealizowane. Może to być na przykład wiadomości e-mail lub SMS, przekazanie zadania kolejnemu użytkownikowi lub zatwierdzenie dokumentu.
 • Edytor Procesu, w jaki został wyposażony system Workflow, daje możliwość zainicjowania dowolnego procesu z poziomu listy. Następnie można obserwować postępy w jego realizacji.

W obszarze Workflow enova365 znajduje się również system zarządzania dokumentami w firmie. DMS (Document Management System) to zestaw narzędzi o charakterze ewidencyjnym. Dzięki nim można zadbać o odpowiednią organizację i uporządkowanie najważniejszych dla firmy informacji. Wszystkie dokumenty będą znajdowały się w jednym miejscu, co usprawni elektroniczny obieg dokumentów w przedsiębiorstwie.

System DMS w obszarze Workflow wspiera czynności przechowywania, porządkowania i archiwizowania danych. Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie dokumentów do systemu. Dzięki temu można usprawnić elektroniczny obieg dokumentów w firmie.

Jednym z narzędzi wchodzących w skład tego obszaru jest również program do harmonogramów. Dzięki niemu można zainicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Od użytkownika zależy, w jaki sposób skonfigurowane zostanie narzędzie. System enova365 dopilnuje, by zadania rozpoczęły się zgodnie z planem.

 • Narzędzie Harmonogram Zadań w obszarze Workflow ułatwi odzyskanie należności od dłużnika. System sprawdza bazę faktur i wybiera z nich te, których termin płatności już upłynął. Następnie wysyła do dłużnika automatyczne powiadomienie w formie wiadomości e-mail.
 • Jedno z rozwiązań w Harmonogramie Zadań zapewni automatyczną aktualizację kursów walut podawanych przez NBP. Import odbywa się o wskazanej godzinie.
 • Harmonogram Zadań w obszarze Workflow umożliwia wysyłanie automatycznych przypomnień o nadchodzącym zadaniu. Mają one formę SMS-a lub wiadomości e-mail. Powiadomienie może zostać wysłane na przykład do dyrektora i dotyczyć akceptacji kosztów.

Program do harmonogramów wygeneruje również specyfikację projektu wraz z fakturą, która trafi do Klienta. Warto

System Workflow zagwarantuje, że wyznaczone zadania trafią do odpowiednich osób. Jest to szczególnie istotne w trakcie okresów urlopowych czy w przypadku dużej rotacji pracowników. System wylicza zastępstwa na podstawie wniosków urlopowych i innych zgłoszonych form nieobecności.

 • System Workflow automatycznie przesyła dokumenty do właściwych osób zgodnie ze strukturą firmy.
 • Workflow umożliwi śledzenie kolejnych kroków przetwarzania dokumentów – na każdym etapie procesu.
 • Mobilna wersja systemu Workflow umożliwia kontrolę organizacji pracy firmy niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy. Działania można monitorować przez Internet.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

System enova365 wyróżnia to, że moduł Workflow jest jego integralną częścią. Dzięki temu można korzystać z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która intuicyjnie organizuje i automatyzuje pracę. Część działań dotyczących innych modułów można wykonać również bezpośrednio w panelu Workflow. Automatyczne zarządzanie systemem obiegu dokumentów pozwoli zaoszczędzić czas oraz zwiększyć efektywność pracy.

 • System Workflow ułatwia organizację pracy firmy dzięki automatycznym powiadomieniom oraz możliwości wprowadzenia powiadomień mailowych. Po uruchomieniu systemu w panelu użytkownika pojawia się wygodna w nawigacji lista zadań do wykonania wraz z terminem ważności. Dzięki temu wiesz, co i kiedy musisz zrobić. Dodatkowo system generuje powiadomienia o dodaniu nowego zadania dla danego użytkownika.
 • Po wybraniu zadania z listy powiadomień, na ekranie pojawi się formularz kreatora. W nim znajduje się zestaw kroków do uzupełnienia. Po wykonaniu każdego kroku można oznaczyć go jako zakończony. Dzięki temu można kontrolować, na jakim etapie realizacji znajduje się wybrany proces.
 • Zadanie zostanie oznaczone jako zrealizowane, gdy użytkownik zakończy pracę z kreatorem. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, proces przechodzi do kolejnego etapu.
 • System Workflow umożliwi zdefiniowanie warunków, jakie muszą być wykonane, aby zadanie zostało oznaczone jako zrealizowane. Może to być na przykład wiadomości e-mail lub SMS, przekazanie zadania kolejnemu użytkownikowi lub zatwierdzenie dokumentu.
 • Edytor Procesu, w jaki został wyposażony system Workflow, daje możliwość zainicjowania dowolnego procesu z poziomu listy. Następnie można obserwować postępy w jego realizacji.

W obszarze Workflow enova365 znajduje się również system zarządzania dokumentami w firmie. DMS (Document Management System) to zestaw narzędzi o charakterze ewidencyjnym. Dzięki nim można zadbać o odpowiednią organizację i uporządkowanie najważniejszych dla firmy informacji. Wszystkie dokumenty będą znajdowały się w jednym miejscu, co usprawni elektroniczny obieg dokumentów w przedsiębiorstwie.

System DMS w obszarze Workflow wspiera czynności przechowywania, porządkowania i archiwizowania danych. Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie dokumentów do systemu. Dzięki temu można usprawnić elektroniczny obieg dokumentów w firmie.

Jednym z narzędzi wchodzących w skład tego obszaru jest również program do harmonogramów. Dzięki niemu można zainicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Od użytkownika zależy, w jaki sposób skonfigurowane zostanie narzędzie. System enova365 dopilnuje, by zadania rozpoczęły się zgodnie z planem.

 • Narzędzie Harmonogram Zadań w obszarze Workflow ułatwi odzyskanie należności od dłużnika. System sprawdza bazę faktur i wybiera z nich te, których termin płatności już upłynął. Następnie wysyła do dłużnika automatyczne powiadomienie w formie wiadomości e-mail.
 • Jedno z rozwiązań w Harmonogramie Zadań zapewni automatyczną aktualizację kursów walut podawanych przez NBP. Import odbywa się o wskazanej godzinie.
 • Harmonogram Zadań w obszarze Workflow umożliwia wysyłanie automatycznych przypomnień o nadchodzącym zadaniu. Mają one formę SMS-a lub wiadomości e-mail. Powiadomienie może zostać wysłane na przykład do dyrektora i dotyczyć akceptacji kosztów.

Program do harmonogramów wygeneruje również specyfikację projektu wraz z fakturą, która trafi do Klienta. Warto

System Workflow zagwarantuje, że wyznaczone zadania trafią do odpowiednich osób. Jest to szczególnie istotne w trakcie okresów urlopowych czy w przypadku dużej rotacji pracowników. System wylicza zastępstwa na podstawie wniosków urlopowych i innych zgłoszonych form nieobecności.

 • System Workflow automatycznie przesyła dokumenty do właściwych osób zgodnie ze strukturą firmy.
 • Workflow umożliwi śledzenie kolejnych kroków przetwarzania dokumentów – na każdym etapie procesu.
 • Mobilna wersja systemu Workflow umożliwia kontrolę organizacji pracy firmy niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy. Działania można monitorować przez Internet.
Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.