enova365 – Procesy

GŁÓWNE CECHY

Czytelny system Workflow

Intuicyjny system obiegu informacji enova365 zaprojektowano z myślą o każdym użytkowniku. Przyjazny interfejs usprawnia komunikację wewnętrzną i współpracę zespołową. Automatyzacja procesów zwiększa wydajność pracowników. Rozwiązanie to umożliwia bezproblemowy przepływ danych w całej organizacji.

Intuicyjny system Workflow

Rozwiązanie oferuje intuicyjny system powiadamiania o zadaniach i procesach Workflow. Każdy użytkownik otrzymuje komunikaty od razu po uruchomieniu. Przejrzysta Lista zadań umożliwia podgląd szczegółów, wykonanie i zamknięcie obowiązków. Rozwiązanie zapewnia przejrzystość obiegu procesów oraz efektywną koordynację działań w firmie.

Automatyczny

Workflow enova365 oferuje funkcję automatyzacji zadań w module Workflow, co jest niezwykle przydatne dla czynności cyklicznych. Zdefiniowane zadania są realizowane automatycznie przez system, oszczędzając czas użytkowników. Ponadto, oprogramowanie przypomina o rozpoczęciu procesów zgodnie z ustalonym harmonogramem, zwiększając efektywność i terminowość wykonywanych obowiązków.

Mobilny

Moduł Workflow w enova365 jest w pełni zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych, co umożliwia monitorowanie i zarządzanie procesami firmowymi niezależnie od lokalizacji użytkownika. Rozwiązanie to gwarantuje stały dostęp do informacji o obiegach zadań i przepływie pracy, zapewniając pełną kontrolę nad działaniami organizacji, nawet poza biurem.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

System enova365 wyróżnia się zintegrowanym modułem Workflow, który stanowi integralną część całej aplikacji. Dzięki temu zarządzanie procesami biznesowymi odbywa się w sposób zautomatyzowany i zorganizowany na poziomie całego oprogramowania. Wiele działań związanych z innymi modułami można wykonywać bezpośrednio z panelu Workflow, co zwiększa wydajność i oszczędza czas pracy. Automatyzacja obiegu dokumentów i zadań pozwala zoptymalizować efektywność działań firmy.

 • Kluczowa funkcjonalność modułu Workflow obejmuje system powiadomień i przypomnień o zadaniach do wykonania. Po uruchomieniu aplikacji użytkownik otrzymuje przejrzystą listę obowiązków wraz z terminami realizacji, co ułatwia organizację pracy. Powiadomienia są również wysyłane mailowo przy dodawaniu nowych zadań.
 • Wybór zadania z listy otwiera kreator z zestawem kroków do uzupełnienia, umożliwiając śledzenie postępu realizacji procesu. Po zakończeniu wszystkich etapów, zadanie jest oznaczane jako zrealizowane, a proces przechodzi do kolejnej fazy zgodnie ze zdefiniowanymi warunkami, takimi jak wysłanie komunikatu e-mail czy SMS, przekazanie obowiązku innemu użytkownikowi czy zatwierdzenie dokumentu.
 • Edytor Procesów pozwala na inicjowanie dowolnych obiegów zadań bezpośrednio z listy i monitorowanie ich postępów. Ta kompleksowa funkcjonalność modułu Workflow zapewnia pełną kontrolę nad przepływem pracy i automatyzację kluczowych procesów biznesowych w firmie.

Zintegrowany moduł Workflow w enova365 obejmuje również zaawansowany system zarządzania dokumentacją firmową (DMS – Document Management System). To kompleksowe narzędzie ewidencyjne umożliwia skuteczną organizację i uporządkowanie kluczowych informacji przedsiębiorstwa. Wszystkie dokumenty są przechowywane w jednym, scentralizowanym miejscu, co znacząco usprawnia ich obieg w obrębie całej organizacji.

Funkcjonalność DMS wspiera szereg procesów związanych z zarządzaniem dokumentacją, w tym przechowywanie, porządkowanie, archiwizację oraz wprowadzanie nowych plików do systemu. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest efektywne zarządzanie przepływem dokumentów w firmie, zapewniając łatwy dostęp do aktualnych danych oraz pełną kontrolę nad ich obiegiem.

Zintegrowany system DMS w module Workflow stanowi zatem kluczowy element usprawniający procesy dokumentowe w przedsiębiorstwie. Scentralizowane repozytorium oraz zaawansowane narzędzia zarządcze maksymalizują przejrzystość i efektywność elektronicznego obiegu dokumentów.

Moduł Workflow w enova365 obejmuje zaawansowane narzędzie do harmonogramowania zadań i procesów. Umożliwia ono zainicjowanie określonych działań w zaplanowanym czasie, zgodnie z indywidualnymi preferencjami i potrzebami użytkownika. System automatycznie dopilnuje, aby skonfigurowane zadania rozpoczęły się punktualnie, według ustalonego scenariusza.

 • Automatyzacja Procesów Windykacyjnych:
  • Monitorowanie bazy faktur i identyfikacja zaległych płatności
  • Automatyczne wysyłanie powiadomień do dłużników o konieczności uregulowania należności
 • Aktualizacja Danych Kursów Walut:
  • Regularne importowanie aktualnych kursów walut z Narodowego Banku Polskiego
  • Automatyczna aktualizacja danych o wskazanej godzinie
 • System Przypomnień:
  • Generowanie powiadomień SMS lub e-mail o nadchodzących zadaniach
  • Możliwość konfiguracji odbiorców i treści przypomnień (np. akceptacja kosztów)
 • Generowanie Dokumentacji Projektowej:
  • Automatyczne tworzenie specyfikacji projektu wraz z fakturą
  • Bezpośrednie przesyłanie dokumentacji do Klientów

Workflow w enova365 gwarantuje, że przydzielone zadania i obowiązki trafią do odpowiednich osób, nawet w przypadku nieobecności pracowników spowodowanej urlopami czy rotacją kadr. Oprogramowanie automatycznie oblicza zastępstwa na podstawie zgłoszonych wniosków urlopowych i innych form nieobecności, zapewniając ciągłość realizacji procesów biznesowych.

 • Automatyczny Obieg Dokumentów:
  • Przesyłanie dokumentów do właściwych osób zgodnie ze strukturą organizacyjną firmy
  • Eliminacja opóźnień i pomyłek w przepływie informacji
 • Śledzenie Przebiegu Procesów:
  • Monitorowanie kolejnych etapów przetwarzania dokumentów na każdym poziomie
  • Pełna kontrola nad postępem realizacji zadań i obiegów
 • Mobilny Dostęp:
  • Możliwość zdalnego nadzorowania organizacji pracy za pośrednictwem Internetu
  • Kontrola nad procesami biznesowymi niezależnie od lokalizacji użytkownika

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

System enova365 wyróżnia to, że moduł Workflow jest jego integralną częścią. Dzięki temu można korzystać z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która intuicyjnie organizuje i automatyzuje pracę. Część działań dotyczących innych modułów można wykonać również bezpośrednio w panelu Workflow. Automatyczne zarządzanie systemem obiegu dokumentów pozwoli zaoszczędzić czas oraz zwiększyć efektywność pracy.

 • System Workflow ułatwia organizację pracy firmy dzięki automatycznym powiadomieniom oraz możliwości wprowadzenia powiadomień mailowych. Po uruchomieniu systemu w panelu użytkownika pojawia się wygodna w nawigacji lista zadań do wykonania wraz z terminem ważności. Dzięki temu wiesz, co i kiedy musisz zrobić. Dodatkowo system generuje powiadomienia o dodaniu nowego zadania dla danego użytkownika.
 • Po wybraniu zadania z listy powiadomień, na ekranie pojawi się formularz kreatora. W nim znajduje się zestaw kroków do uzupełnienia. Po wykonaniu każdego kroku można oznaczyć go jako zakończony. Dzięki temu można kontrolować, na jakim etapie realizacji znajduje się wybrany proces.
 • Zadanie zostanie oznaczone jako zrealizowane, gdy użytkownik zakończy pracę z kreatorem. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, proces przechodzi do kolejnego etapu.
 • System Workflow umożliwi zdefiniowanie warunków, jakie muszą być wykonane, aby zadanie zostało oznaczone jako zrealizowane. Może to być na przykład wiadomości e-mail lub SMS, przekazanie zadania kolejnemu użytkownikowi lub zatwierdzenie dokumentu.
 • Edytor Procesu, w jaki został wyposażony system Workflow, daje możliwość zainicjowania dowolnego procesu z poziomu listy. Następnie można obserwować postępy w jego realizacji.

W obszarze Workflow enova365 znajduje się również system zarządzania dokumentami w firmie. DMS (Document Management System) to zestaw narzędzi o charakterze ewidencyjnym. Dzięki nim można zadbać o odpowiednią organizację i uporządkowanie najważniejszych dla firmy informacji. Wszystkie dokumenty będą znajdowały się w jednym miejscu, co usprawni elektroniczny obieg dokumentów w przedsiębiorstwie.

System DMS w obszarze Workflow wspiera czynności przechowywania, porządkowania i archiwizowania danych. Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie dokumentów do systemu. Dzięki temu można usprawnić elektroniczny obieg dokumentów w firmie.

Jednym z narzędzi wchodzących w skład tego obszaru jest również program do harmonogramów. Dzięki niemu można zainicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Od użytkownika zależy, w jaki sposób skonfigurowane zostanie narzędzie. System enova365 dopilnuje, by zadania rozpoczęły się zgodnie z planem.

 • Narzędzie Harmonogram Zadań w obszarze Workflow ułatwi odzyskanie należności od dłużnika. System sprawdza bazę faktur i wybiera z nich te, których termin płatności już upłynął. Następnie wysyła do dłużnika automatyczne powiadomienie w formie wiadomości e-mail.
 • Jedno z rozwiązań w Harmonogramie Zadań zapewni automatyczną aktualizację kursów walut podawanych przez NBP. Import odbywa się o wskazanej godzinie.
 • Harmonogram Zadań w obszarze Workflow umożliwia wysyłanie automatycznych przypomnień o nadchodzącym zadaniu. Mają one formę SMS-a lub wiadomości e-mail. Powiadomienie może zostać wysłane na przykład do dyrektora i dotyczyć akceptacji kosztów.

Program do harmonogramów wygeneruje również specyfikację projektu wraz z fakturą, która trafi do Klienta. Warto

System Workflow zagwarantuje, że wyznaczone zadania trafią do odpowiednich osób. Jest to szczególnie istotne w trakcie okresów urlopowych czy w przypadku dużej rotacji pracowników. System wylicza zastępstwa na podstawie wniosków urlopowych i innych zgłoszonych form nieobecności.

 • System Workflow automatycznie przesyła dokumenty do właściwych osób zgodnie ze strukturą firmy.
 • Workflow umożliwi śledzenie kolejnych kroków przetwarzania dokumentów – na każdym etapie procesu.
 • Mobilna wersja systemu Workflow umożliwia kontrolę organizacji pracy firmy niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy. Działania można monitorować przez Internet.
Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.