enova365 – Handel i Magazyn

GŁÓWNE CECHY

Budowa modułowa

Specjalnie zaprojektowana budowa modułowa gwarantuje, że system magazynowy idealnie dostosuje się do potrzeb firmy.

Wsparcie w planowaniu

enova365 do zarządzania magazynem oferuje zaawansowane funkcje, które usprawniają procesy planowania i generowania zamówień. Dostęp do aktualnych danych o stanach magazynowych, pozwala użytkownikom efektywnie zarządzać zamówieniami oraz obsługiwać kontrahentów.

Integracje magazynu

enova365 charakteryzuje się wysoką otwartością na integrację z systemami zewnętrznymi, m.in. programy do zarządzania magazynem, produkcja czy platformą e-commerce.

Monitoring produkcji

Dzięki enova365 w jednym miejscu można monitorować postępy produkcji, śledzić realizację zleceń czy planować kolejne produkcje.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

enova365 jako oprogramowanie magazynowo-sprzedażowe pozwala na automatyzacje w obszarze rejestracji zleceń czy zamówień, możliwość ta jest dostępna w ramach integracji z e-commerce czy rozwiązaniami typu EDI.

 • Handel w enova365 umożliwia automatyczne tworzenie wielu różnych dokumentów handlowych, pozwala to na szybkie wygenerowanie np. zamówień dla różnych dostawców.
 • enova365 handlowo-magazynem oferuje zaawansowane funkcje, które pozwalają na dostosowanie modeli zamówień do indywidualnych potrzeb poszczególnych odbiorców, ułatwiając w ten sposób zarządzenia zamówieniami. Dostarcza kluczowe informacje m.in. stany magazynu oraz aktualne zamówienia. System pozwala też na rezerwację dostaw i ich liczbę.
 • Możliwa jest bezpośrednia wysyłka dokumentów do kontrahentów w formie elektronicznej (EDI, XML, PDF, CSV).

enova365 magazyn pozwala na śledzenie zarówno bieżących jak i historycznych stanów magazynu, umożliwia to analizę i zaplanowanie zapotrzebowania na kolejne produkty w magazynie.

 • enova365 umożliwia śledzenie rozchodów towarów oraz źródeł dostaw, a wszystko to może zostać dostosowane do wybranej metody rozliczania.
 • enova365 dla handlu daje możliwość dostosowania procesów wydań i przyjęć do magazynu, a z programu można utworzyć dokumenty: WZ, PZ, MM, PW, RW, a także korekty.
 • Możliwe jest również przeprowadzenie inwentaryzacji ciągłej, która nie wymaga wstrzymania pracy.

enova365 księgowo-magazynowa umożliwia generowanie gotowych dokumentów sprzedażowych dla dowolnych transakcji, m. in. :sprzedaż z odwrotnym obciążeniem, transakcje między krajami UE, faktury zaliczkowe.

 • istnieje możliwość wyboru konkretnego towaru, a nawet jego partii na dokumencie sprzedaży, pozwala to na podzielenie płatności z uwzględnieniem terminów czy form płatności.
 • Możliwe jest wystawienie faktury sprzedaży, na towar którego aktualnie nie ma w dyspozycji na magazynie, sytuacja ta generuje stan ujemny magazynu.
 • Możliwa jest również wysyłka dokumentów za pośrednictwem komunikatów EDI.

Program do księgowości enova365 oferuje zaawansowane funkcje obsługi dokumentów zakupowych. System umożliwia generowanie gotowych dokumentów zakupu dla różnych rodzajów transakcji, takich jak zakupy unijne, z odwrotnym obciążeniem czy faktury zaliczkowe.

 • Pozwala na rejestrację kosztów dodatkowych i przypisanie ich do konkretnych dokumentów zakupu.
 • Umożliwia tworzenie i przypisywanie wielu przyjęć magazynowych do pojedynczego dokumentu zakupu

Pulpit Kontrahenta w systemie enova365 stanowi kompleksowe narzędzie, które usprawnia organizację współpracy z kontrahentami. Dzięki niemu, klienci lub dostawcy mogą samodzielnie składać zamówienia, przeglądać ofertę oraz śledzić status realizacji zamówień. Przedsiębiorstwo zyskuje w ten sposób więcej czasu na inne działania, a jednocześnie buduje lepsze relacje z kontrahentami. Dodatkowo, Pulpit Kontrahenta oferuje wersję anglojęzyczną, co ułatwia współpracę z zagranicznymi partnerami biznesowymi

 • Moduł ten automatyzuje i optymalizuje proces rejestracji zamówień, co pozwala zaoszczędzić czas zarówno firmie, jak i jej partnerom.
 • Klienci mogą w nim śledzić status realizacji zamówień, kontrolować bieżące należności oraz przeglądać wystawione dokumenty sprzedaży.
 • enova365 z modułem Pulpit Kontrahenta pomaga firmom podnieść jakość obsługi partnerów, budując wizerunek nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Program magazynowy enova365 oferuje zaawansowane funkcje raportowania, które umożliwiają tworzenie niestandardowych zestawień dostosowanych do specyfiki danej branży.

 • Oprogramowanie pozwala na wystawianie elektronicznych dokumentów w różnych formatach, takich jak EDI, PDF, XML czy CSV.
 • enova365 daje możliwość definiowania warunków wyszukiwania danych oraz ich modyfikacji.
 • enova365 ułatwia sprawozdawczość poprzez szybkie generowanie dokumentów i raportów.
 • Użytkownicy mogą przeszukiwać bazę sprzedaży, stosując filtry oparte na danych kontrahentów, dostępnych towarach i usługach, terminach płatności oraz innych kryteriach.
 • W enova365 możliwe jest definiowanie kolorystyki dla wprowadzonych warunków, np. kolor pomarańczowy na liście towarów może oznaczać minimalny stan magazynowy.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Program magazynowo-sprzedażowy enova365 umożliwia zautomatyzowanie rejestrowania zleceń oraz zamówień. Takie rozwiązanie jest dostępne w ramach integracji z platformami e-commerce lub rozwiązań typu EDI.

 • Moduł Handel enova365 pozwoli automatycznie utworzyć wiele dokumentów handlowych, między innymi zamówień. Dzięki temu wygenerowanie dokumentów dla wielu różnych dostawców nie będzie problemem. Bez wątpienia pozwoli to zoptymalizować czas, który do tej pory poświęcany był na tworzenie zamówień.
 • Program handlowo-magazynowy umożliwi dobieranie różnych modeli zamówień do konkretnych odbiorców. System enova365 ułatwi zarządzanie zamówieniami dzięki takim informacjom, jak stan towaru w magazynie czy liczba zamówień. W zależności od relacji z danym odbiorcą oraz charakteru współpracy można uwzględnić w systemie rezerwację przyszłych dostaw oraz ich liczbę.
 • Istnieje możliwość skorzystania z przekazania zamówienia bezpośrednio do dostawcy w formie elektronicznej (EDI, XML, PDF, CSV).

Program enova365 do prowadzenia magazynu umożliwia śledzenie bieżących i historycznych stanów magazynowych. Daje to możliwość wyciągnięcia wniosków niezbędnych do realizacji przyszłych zamówień, ale przede wszystkim do zwiększenia efektywności firmy.

 • Oprogramowanie magazynowe enova365 umożliwia dokładną analizę rozchodów towaru i źródeł jego dostawy. Wszystkie te działania zostaną dostosowane do wybranej metody rozliczania.
 • System enova365 dla handlu zapewnia również możliwość elastycznego ustawiania procesów wydań i przyjęć magazynowych. Na podstawie informacji w programie można wygenerować niezbędne dokumenty: WZ, PZ, MM, PW, RW, a w razie potrzeby wykonać także korekty.
 • Oprogramowanie ułatwia ciągłą inwentaryzację – bez konieczności wstrzymywania pracy

Program księgowo-magazynowy enova365 zawiera gotowe dokumenty sprzedaży dla różnych rodzajów transakcji. Wśród nich znajdują się między innymi: sprzedaż z odwrotnym obciążeniem, transakcje między krajami UE, faktury zaliczkowe sprzedaży.

 • enova365 umożliwia wybór konkretnych partii towaru na pozycjach dokumentów sprzedaży. Dzięki temu w obrębie jednej faktury można podzielić płatność z uwzględnieniem różnych jej form i terminów.
 • Program umożliwia również wystawianie dokumentów sprzedaży na towar, którego nie ma w magazynie. Dotyczy to tzw. stanów ujemnych magazynu.
 • System udostępnia także możliwość wysyłania dokumentów za pomocą komunikatów EDI.

System enova365 zagwarantuje firmie możliwość wygenerowania gotowych dokumentów zakupu dla różnych rodzajów transakcji. Wśród nich znajdziemy między innymi: zakupy unijne, z odwrotnym obciążeniem, faktury zaliczkowe zakupu.

 • Program umożliwia rejestrację kosztów dodatkowych i przypisanie ich do konkretnych dokumentów zakupu towaru.
 • System pozwala również na stworzenie i przypisanie wielu przyjęć magazynowych do jednego dokumentu zakupu.

Pulpit Kontrahenta to moduł systemu enova365, który ułatwia organizację współpracy z kontrahentami. Dzięki temu klient lub dostawca mogą samodzielnie składać zamówienia czy przeglądać dostępną ofertę. Przedsiębiorstwo zyskuje w ten sposób czas, który można przeznaczyć na inne działania. Ten moduł umożliwia również utrzymanie dobrych relacji z kontrahentem. W Pulpicie Kontrahenta dostępna jest angielska wersja językowa, która usprawni współpracę z kontrahentami zagranicznymi.

 • Moduł Pulpit Kontrahenta zagwarantuje automatyzację i optymalizację procesu rejestracji zamówień od klienta. W ten sposób czas zaoszczędzi firma jak również partnerzy biznesowi.
 • Pulpit Kontrahenta umożliwia Klientowi śledzenie stanu realizacji zamówień, kontrolowanie bieżących należności i przeglądanie wystawionych dokumentów sprzedaży.
 • Oprogramowanie enova365 z modułem Pulpit Kontrahenta umożliwi firmie podniesienie jakości obsługi partnerów, co pomoże w uzyskaniu wizerunku nowoczesnej firmy, która korzysta z rozwiązań proklienckich

Program magazynowy enova365 umożliwia również przygotowanie raportów na podstawie wytycznych, które można utworzyć zgodnie ze specyfiką branży.

 • Oprogramowanie magazynowe umożliwia wystawianie elektronicznych dokumentów. Dostępne formaty dokumentów elektronicznych to między innymi: EDI, PDF, XML, CSV.
 • System gwarantuje możliwość utworzenia własnych warunków wyszukiwania danych i ich modyfikacji.
 • Program ułatwia sprawozdawczość dzięki szybkim mechanizmom generowania dokumentów i raportów. W zależności od potrzeb firmy można przeszukiwać bazę sprzedaży i wybierać informacje po wprowadzeniu filtrów, takich jak dane kontrahentów, dostępne towary i usługi, terminy płatności i wielu innych.

W systemie można definiować kolorystykę dla wcześniej wprowadzonych warunków. Na przykład kolor czerwony na liście towarów odpowiada sytuacji, gdy stan magazynu znajduje się poniżej minimum.

Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.