enova365 – Finanse i Księgowość

GŁÓWNE CECHY

Konfigurowalny

enova365 oferuje wysoką elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy w obszarze księgowości. Użytkownicy mogą rozbudować plan kont, strukturę ewidencyjną, domyślne ustawienia oraz wiele innych w dowolny sposób.

Zautomatyzowany

enova365 oferuje zaawansowane narzędzia, które automatyzują kluczowe procesy księgowe. Użytkownik dzięki oprogramowaniu oszczędza czas i skuteczniej zarządza swoją pracą.

Współpracujący

enova365 oferuje funkcję Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego. Jest to narzędzie, które usprawnia komunikację między biurami rachunkowymi a ich klientami. Dzięki niemu, biura rachunkowe mogą udostępniać klientom najważniejsze dane księgowe w łatwy i przejrzysty sposób.

Analityczny

Oprogramowanie enova365 oferuje zaawansowane funkcje raportowania, które pozwalają na tworzenie kompleksowych zestawień księgowych. Raporty można generować w oparciu o wiele kryteriów, m.in. konta księgowe czy projekty.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

enova365 do pełnej księgowości:

 • dostarcza na czas aktualizacje funkcjonalności, tak aby były zawsze zgodne z przepisami,
 • automatyzuje powtarzalne czynności księgowych,
 • umożliwia dostęp do mechanizmów księgowania,
 • posiada praktyczne skróty i odwołania.

enova365 pozwala na tworzenie dowolnych plików JPK, które są zgodne z obowiązującymi schematami. Wysyłanie plików JPK można wysyłać zarówno do oficjalnej, jak i do testowej bramki Ministerstwa Finansów bezpośrednio z enova365.

 • Wygenerowane pliki JPK poddawane są weryfikacji pod względem spójności i poprawność danych.
 • enova365 umożliwia rozliczenie VAT zarówno metodą kasową jak i memoriałową. Możliwe jest również uwzględnienie szczególnych okoliczności rozliczenia VAT.
 • Możliwe jest generowanie i wysyłka dokumentów takich jak: e-Deklaracje VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8 do systemu podatkowego.
 • Korekta dokumentów podatkowych jest dostępna zarówno w wersji automatycznej jak i ręcznej.
 • Pliki JPK oraz deklaracje można generować z systemu, ponadto są zgodne ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.

enova365 dzięki wbudowanym mechanizmom, wspiera w zachowaniu spójności między rozrachunkami i księgowaniami na kontach.

 • System ułatwia rozliczanie rozrachunków.
 • Dzięki integracji enova365 z kontem bankowym można uzyskać wszystkie informacje bez konieczności logowania do systemu bankowego (WebServices). Ta integracja umożliwia wykonywanie i kontrolowanie czynności na operacjach bankowych.
 • enova365 pozwala na realizację windykacji, dzięki czemu można kontrolować zaległości w opłatach. Funkcjonalność pozwala na realizację wysyłki maili i wiadomości SMS, generowanie wezwań czy not odsetkowych, zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Monitorowanie dłużnika i kontrola rozliczeń jest możliwa w jednym miejscu.

Document Management System czyli system do zarządzania dokumentami, to narzędzia wspierające w procesie rejestracji danych w firmie.

 • Łatwe porządkowanie, przechowywanie i archiwizowanie danych jest możliwe dzięki funkcjonalnościom modułu DMS, który również pozwala na proste wprowadzanie danych a także pracę z dokumentami w formacie PDF.
 • DMS umożliwia generowanie listy dokumentów z możliwością analizy oraz przeszukiwania, możliwe jest także przygotowanie listy spraw dla kancelarii bezdziennikowych i mieszanych.
 • Integracja system DMS z Workflow pozwala na kontrolę nad definiowaniem zasad czy organizacją, a także realizacją procesów podczas przetwarzania dokumentów.

Business Intelligence umożliwia utworzenie dedykowanych paneli BI, czyli zestawu wskaźników. Ta funkcjonalność umożliwia monitorowanie wybranych wartości. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności firmy.

 • BI umożliwia generowanie indywidualnych wskaźników i w oparciu o nie tworzyć raporty i wykresy. Lokalizacja wykresów i raportów jest dowolna, można ją umieścić tam, gdzie będzie najwygodniej do podjęcia decyzji biznesowych.
 • W obszarze Finanse i księgowość funkcjonalność BI umożliwia rozbudowę domyślnych lub utworzenie nowych wskaźników, wykresów i raportów.
 • enova365 dla księgowości wraz z modułem BI pozwala na analizę kosztów i przychodów. Analizę można przeprowadzić w odniesieniu do projektów, dokumentów czy użytkowników.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Program do pełnej księgowości zapewnia:

 • zawsze dostarczone na czas aktualizacje funkcjonalności dostosowane do obowiązujących przepisów,
 • maksymalne zautomatyzowanie cyklicznych czynności księgowych,
 • dostęp do inteligentnych mechanizmów księgowania bazujących na elementach z całego systemu,
 • wygodne mechanizmy skrótów i odwołań.

Program księgowy enova365 umożliwia utworzenie wszystkich rodzajów plików JPK zawsze zgodnych z obowiązującymi schematami. Dodatkowo gotowe dokumenty można wysłać do oficjalnej lub testowej bramki Ministerstwa Finansów bezpośrednio z poziomu systemu enova365.

 • System posiada mechanizm weryfikujący spójność i poprawność danych zawartych w wygenerowanym pliku JPK.
 • Ewidencja VAT pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową i memoriałową. Uwzględnia również szczególne przypadki rozliczania VAT.
 • Oprogramowanie księgowe umożliwia generowanie oraz wysyłanie do systemu podatkowego dokumentów takich jak: e-Deklaracje VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8.
 • Program księgowy zapewnia również dostęp do automatycznej lub ręcznej korekty dokumentów podatkowych.
 • Oprogramowanie finansowo-księgowe enova365 umożliwia generowanie i przesyłanie plików JPK oraz deklaracji zgodnych ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.

Program księgowy enova365 posiada również wbudowane mechanizmy, które pomogą zachować spójność między rozrachunkami i księgowaniami na kontach.

 • Inteligentny system ułatwia rozliczanie rozrachunków.
 • Program umożliwia zarówno kontrolowanie, jak i wykonywanie czynności na operacjach bankowych. Integracja systemu enova365 z kontem bankowym sprawia, że nie trzeba logować się do do systemu bankowego (WebServices), aby uzyskać wszystkie informacje.
 • Oprogramowanie pozwala również zapanować nad zaległościami w opłatach Klientów i Kontrahentów. Odpowiada za to windykacja przeterminowanych należności, czyli windykacja przedsądowa w oparciu o własne procedury. Za pośrednictwem systemu można generować i wysyłać między innymi: wiadomości SMS lub e-mail, wezwania do zapłaty czy noty odsetkowe. Umożliwia to kontrolowanie rozliczeń i monitorowanie dłużnika w jednym miejscu.

System do zarządzania dokumentami (Document Management System) to zestaw narzędzi, które wspierają proces ewidencjonowania danych w firmie.

 • Wykorzystanie funkcjonalności modułu DMS do zarządzania dokumentami umożliwia przechowywanie, porządkowanie oraz archiwizowanie danych. Ponadto ułatwia wprowadzanie danych oraz pracę z plikami w formacie PDF.
 • Moduł DMS umożliwia generowanie listy dokumentów z opcją przeszukiwania i analizy. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia listy spraw zarówno dla kancelarii bezdziennikowych, jak i mieszanych.
 • System DMS jest również zintegrowany z obszarem Workflow. Dzięki temu program do księgowości umożliwi kontrolę nad definiowaniem zasad, organizacją, a także realizacją ustalonych procesów w obszarze przetwarzania dokumentów.

Business Intelligence umożliwia stworzenie własnego zestawu wskaźników – tak zwanych paneli BI. Dzięki temu można na bieżąco mierzyć i monitorować wybrane wartości. Dostęp do raportów i wykresów pozwoli również na zwiększenie efektywności firmy.

 • BI daje możliwość wygenerowania własnych wskaźników, a na ich podstawie również raportów i wykresów. Następnie można umieścić je w dowolnej lokalizacji systemu ERP – tam, gdzie są niezbędne do podjęcia konkretnych decyzji biznesowych. Należy pamiętać, że wiedza poprzedza owocną realizację celów.
 • Business Intelligence w obszarze Finanse i księgowość systemu enova365 pozwala na rozbudowę standardowych lub zdefiniowanie nowych wskaźników, wykresów i raportów BI.
 • Program do księgowości enova365 z modułem BI umożliwia również analizę kosztów i przychodów. Dostęp do tych narzędzi można otrzymać w wielu miejscach systemu w odniesieniu do projektów, dokumentów czy też Użytkowników.
Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.