enova365 – Finanse i Księgowość

GŁÓWNE CECHY

Konfigurowalny

Program do księgowości enova365 umożliwia rozbudowanie planu kont, struktury ewidencyjnej oraz domyślnych ustawień w dowolny sposób. Możesz dostosować panel administratora do indywidualnych potrzeb firmy.

Zautomatyzowany

Oprogramowanie księgowe zapewnia dostęp do narzędzi, które automatyzują proces ewidencjonowania oraz dekretowania Twoich dokumentów. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, poprawisz organizację i zarządzanie procesami księgowymi.

Oparty na współpracy

Program do księgowania enova365 udostępnia również Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. To narzędzie, które usprawnia komunikację Biur Rachunkowych z Klientami. Dzięki niemu możesz udostępnić najważniejsze dane księgowe Klientowi.

Analityczny

System finansowo-księgowy umożliwia tworzenie zestawień księgowych na podstawie wielu elementów – kont księgowych, projektów prowadzonych w firmie i inaczej definiowanych kategorii.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Program do pełnej księgowości zapewnia:

 • zawsze dostarczone na czas aktualizacje funkcjonalności dostosowane do obowiązujących przepisów,
 • maksymalne zautomatyzowanie cyklicznych czynności księgowych,
 • dostęp do inteligentnych mechanizmów księgowania bazujących na elementach z całego systemu,
 • wygodne mechanizmy skrótów i odwołań.

Program księgowy enova365 umożliwia utworzenie wszystkich rodzajów plików JPK zawsze zgodnych z obowiązującymi schematami. Dodatkowo gotowe dokumenty można wysłać do oficjalnej lub testowej bramki Ministerstwa Finansów bezpośrednio z poziomu systemu enova365.

 • System posiada mechanizm weryfikujący spójność i poprawność danych zawartych w wygenerowanym pliku JPK.
 • Ewidencja VAT pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową i memoriałową. Uwzględnia również szczególne przypadki rozliczania VAT.
 • Oprogramowanie księgowe umożliwia generowanie oraz wysyłanie do systemu podatkowego dokumentów takich jak: e-Deklaracje VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8.
 • Program księgowy zapewnia również dostęp do automatycznej lub ręcznej korekty dokumentów podatkowych.
 • Oprogramowanie finansowo-księgowe enova365 umożliwia generowanie i przesyłanie plików JPK oraz deklaracji zgodnych ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.

Program księgowy enova365 posiada również wbudowane mechanizmy, które pomogą zachować spójność między rozrachunkami i księgowaniami na kontach.

 • Inteligentny system ułatwia rozliczanie rozrachunków.
 • Program umożliwia zarówno kontrolowanie, jak i wykonywanie czynności na operacjach bankowych. Integracja systemu enova365 z kontem bankowym sprawia, że nie trzeba logować się do do systemu bankowego (WebServices), aby uzyskać wszystkie informacje.
 • Oprogramowanie pozwala również zapanować nad zaległościami w opłatach Klientów i Kontrahentów. Odpowiada za to windykacja przeterminowanych należności, czyli windykacja przedsądowa w oparciu o własne procedury. Za pośrednictwem systemu można generować i wysyłać między innymi: wiadomości SMS lub e-mail, wezwania do zapłaty czy noty odsetkowe. Umożliwia to kontrolowanie rozliczeń i monitorowanie dłużnika w jednym miejscu.

System do zarządzania dokumentami (Document Management System) to zestaw narzędzi, które wspierają proces ewidencjonowania danych w firmie.

 • Wykorzystanie funkcjonalności modułu DMS do zarządzania dokumentami umożliwia przechowywanie, porządkowanie oraz archiwizowanie danych. Ponadto ułatwia wprowadzanie danych oraz pracę z plikami w formacie PDF.
 • Moduł DMS umożliwia generowanie listy dokumentów z opcją przeszukiwania i analizy. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia listy spraw zarówno dla kancelarii bezdziennikowych, jak i mieszanych.
 • System DMS jest również zintegrowany z obszarem Workflow. Dzięki temu program do księgowości umożliwi kontrolę nad definiowaniem zasad, organizacją, a także realizacją ustalonych procesów w obszarze przetwarzania dokumentów.

Business Intelligence umożliwia stworzenie własnego zestawu wskaźników – tak zwanych paneli BI. Dzięki temu można na bieżąco mierzyć i monitorować wybrane wartości. Dostęp do raportów i wykresów pozwoli również na zwiększenie efektywności firmy.

 • BI daje możliwość wygenerowania własnych wskaźników, a na ich podstawie również raportów i wykresów. Następnie można umieścić je w dowolnej lokalizacji systemu ERP – tam, gdzie są niezbędne do podjęcia konkretnych decyzji biznesowych. Należy pamiętać, że wiedza poprzedza owocną realizację celów.
 • Business Intelligence w obszarze Finanse i księgowość systemu enova365 pozwala na rozbudowę standardowych lub zdefiniowanie nowych wskaźników, wykresów i raportów BI.
 • Program do księgowości enova365 z modułem BI umożliwia również analizę kosztów i przychodów. Dostęp do tych narzędzi można otrzymać w wielu miejscach systemu w odniesieniu do projektów, dokumentów czy też Użytkowników.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Program do pełnej księgowości zapewnia:

 • zawsze dostarczone na czas aktualizacje funkcjonalności dostosowane do obowiązujących przepisów,
 • maksymalne zautomatyzowanie cyklicznych czynności księgowych,
 • dostęp do inteligentnych mechanizmów księgowania bazujących na elementach z całego systemu,
 • wygodne mechanizmy skrótów i odwołań.

Program księgowy enova365 umożliwia utworzenie wszystkich rodzajów plików JPK zawsze zgodnych z obowiązującymi schematami. Dodatkowo gotowe dokumenty można wysłać do oficjalnej lub testowej bramki Ministerstwa Finansów bezpośrednio z poziomu systemu enova365.

 • System posiada mechanizm weryfikujący spójność i poprawność danych zawartych w wygenerowanym pliku JPK.
 • Ewidencja VAT pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową i memoriałową. Uwzględnia również szczególne przypadki rozliczania VAT.
 • Oprogramowanie księgowe umożliwia generowanie oraz wysyłanie do systemu podatkowego dokumentów takich jak: e-Deklaracje VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8.
 • Program księgowy zapewnia również dostęp do automatycznej lub ręcznej korekty dokumentów podatkowych.
 • Oprogramowanie finansowo-księgowe enova365 umożliwia generowanie i przesyłanie plików JPK oraz deklaracji zgodnych ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.

Program księgowy enova365 posiada również wbudowane mechanizmy, które pomogą zachować spójność między rozrachunkami i księgowaniami na kontach.

 • Inteligentny system ułatwia rozliczanie rozrachunków.
 • Program umożliwia zarówno kontrolowanie, jak i wykonywanie czynności na operacjach bankowych. Integracja systemu enova365 z kontem bankowym sprawia, że nie trzeba logować się do do systemu bankowego (WebServices), aby uzyskać wszystkie informacje.
 • Oprogramowanie pozwala również zapanować nad zaległościami w opłatach Klientów i Kontrahentów. Odpowiada za to windykacja przeterminowanych należności, czyli windykacja przedsądowa w oparciu o własne procedury. Za pośrednictwem systemu można generować i wysyłać między innymi: wiadomości SMS lub e-mail, wezwania do zapłaty czy noty odsetkowe. Umożliwia to kontrolowanie rozliczeń i monitorowanie dłużnika w jednym miejscu.

System do zarządzania dokumentami (Document Management System) to zestaw narzędzi, które wspierają proces ewidencjonowania danych w firmie.

 • Wykorzystanie funkcjonalności modułu DMS do zarządzania dokumentami umożliwia przechowywanie, porządkowanie oraz archiwizowanie danych. Ponadto ułatwia wprowadzanie danych oraz pracę z plikami w formacie PDF.
 • Moduł DMS umożliwia generowanie listy dokumentów z opcją przeszukiwania i analizy. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia listy spraw zarówno dla kancelarii bezdziennikowych, jak i mieszanych.
 • System DMS jest również zintegrowany z obszarem Workflow. Dzięki temu program do księgowości umożliwi kontrolę nad definiowaniem zasad, organizacją, a także realizacją ustalonych procesów w obszarze przetwarzania dokumentów.

Business Intelligence umożliwia stworzenie własnego zestawu wskaźników – tak zwanych paneli BI. Dzięki temu można na bieżąco mierzyć i monitorować wybrane wartości. Dostęp do raportów i wykresów pozwoli również na zwiększenie efektywności firmy.

 • BI daje możliwość wygenerowania własnych wskaźników, a na ich podstawie również raportów i wykresów. Następnie można umieścić je w dowolnej lokalizacji systemu ERP – tam, gdzie są niezbędne do podjęcia konkretnych decyzji biznesowych. Należy pamiętać, że wiedza poprzedza owocną realizację celów.
 • Business Intelligence w obszarze Finanse i księgowość systemu enova365 pozwala na rozbudowę standardowych lub zdefiniowanie nowych wskaźników, wykresów i raportów BI.
 • Program do księgowości enova365 z modułem BI umożliwia również analizę kosztów i przychodów. Dostęp do tych narzędzi można otrzymać w wielu miejscach systemu w odniesieniu do projektów, dokumentów czy też Użytkowników.
Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.