Program kadrowy enova365

GŁÓWNE CECHY

Zgodny z przepisami

Program kadrowy enova365 działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kiedy następują zmiany w regulacjach dotyczących pracy działu HR, system jest aktualizowany, aby spełniać nowe wymagania. Dzięki temu użytkownicy nie muszą się martwić o przeoczenie istotnych zmian prawnych i mogą być pewni, że ich procesy kadrowe są zawsze zgodne z najnowszymi przepisami.

Mobilny

Dzięki systemowi kadrowo-płacowemu użytkownik będzie w pełni poinformowany o wszelkich wydarzeniach w firmie – nawet podczas nieobecności. Moduł jest dostępny na urządzenia mobilne, w przeglądarce czy na wersji desktopowej, co pozwala na zatwierdzenie nieobecności pracowników, rozliczenie ich wynagrodzenia oraz monitorowanie zobowiązania wobec ZUS-u i US bez ograniczeń.

Otwarty na integrację

Program kadrowo-płacowy enova365 umożliwia wyeksportowanie dokumentów bezpośrednio do programu Płatnik i SODiR off-line. Dodatkowo istnieje możliwość aby w łatwy sposób zintegrować go z innymi systemami zewnętrznymi.

Sprawne Raportowanie

enova365 zapewnia łatwe generowanie raportów w różnych formatach, wysyłanie formularzy jako załączników do wiadomości e-mail czy tworzenie arkuszy Excel.  Obejmuje to cenniki, listy płac czy listy obecności oraz wielu innych dokumentów. enova365 umożliwia wygodne tworzenie i udostępnianie potrzebnych informacji w najwygodniejszym dla użytkownika formacie, zapewniając efektywne zarządzanie danymi w firmie.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Dzięki programowi kadrowemu enova365, możesz łatwo przygotować umowy dla nowych pracowników, aneksy do istniejącej dokumentacji, zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach i wiele innych podobnych dokumentów. Oprogramowanie enova365:

 • pozwala na rejestrację czasu pracy i nieobecności pracowników;
 • umożliwia łatwy import danych z automatycznych rejestratorów czasu pracy RCP;
 • gwarantuje swobodny dostęp do danych kadrowych i historii zatrudnienia, sięgając nawet kilka lat wstecz;
 • umożliwia automatyczną wysyłkę przypomnień dotyczących terminów nowych badań lekarskich, szkoleń BHP czy zbliżających się końców umów o pracę;
 • ułatwia całościową obsługę umów o pracę, czy rejestrację umów cywilnoprawnych, zapewniając efektywne zarządzanie dokumentacją kadrową.

Dzięki programowi enova365 możliwe jest efektywne rozliczanie wynagrodzeń nie tylko w małych czy średnich, ale także w dużych firmach, nawet o rozbudowanej strukturze wielooddziałowej. Oprogramowanie enova365 to narzędzie:

 • elastycznie skonfigurowane według indywidualnych potrzeb. W ten sposób łatwo można obsługiwać różne systemy wynagrodzeń, zarówno dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i dla osób na umowach cywilnoprawnych,
 • użytkowane przez przedsiębiorstwa o różnym charakterze działalności, a także przez instytucje państwowe,
 • idealne również dla firm prowadzących działalność międzynarodową, zapewniając dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji do wielowalutowego rozliczania,
 • zapewniające pełną obsługę rozliczeń i ewidencji płac. Daje możliwość definiowania składników wynagrodzeń, aby dostosować system do indywidualnych potrzeb firmy.

Program kadrowo-płacowy enova365 to narzędzie dzięki któremu możliwe jest szybkie rozliczenie deklaracji PIT i ZUS. enova365:

 • daje możliwość generowanie aktualnych wzorów deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami. Po wypełnieniu deklaracji ZUS w systemie enova365, można je łatwo zaimportować do programu Płatnik, co znacznie skraca czas potrzebny na ten proces.
 • ułatwia sporządzanie cząstkowych deklaracji PIT, a pod koniec roku można szybko wygenerować e-deklaracje PIT dla przedsiębiorstwa i pracowników.
 • usprawnia procedury związane z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych. System kadrowy ułatwia przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla firm posiadających status ZPCHR (Zakład Pracy Chronionej) oraz podmiotów z otwartego rynku pracy, które otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń.
 • generuje raporty na podstawie wcześniej zarejestrowanych danych kadrowych i płacowych, które następnie służą do sporządzania różnych dokumentów, takich jak deklaracje Z-03, Z-06, DG-1 i wiele innych.

Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg elektronicznych wniosków pracowniczych. Pracownik z poziomu aplikacji może:

 • sprawdzać dostępny limit urlopowy oraz składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,
 • składać wnioski kadrowe np. o zmianę danych osobowych, danych podatkowych, dokumentu tożsamości, rachunku bankowego, a także wniosek o ubezpieczenie członka rodziny,
 • śledzić zmiany statusu złożonych i oczekujących na akceptację wniosków pracowniczych,
 • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
 • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • przeglądać kwoty wynagrodzeń,
 • drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

 • przeglądanie danych pracowników (m.in. ukończonych szkoleń, posiadanych uprawnień, umów, czasu pracy i nieobecności, zadań i wniosków),
 • podgląd złożonych przez pracownika wniosków wraz z możliwością precyzyjnego filtrowania po kategorii i definicji,
 • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
 • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
 • uzupełnienia zestawienia realizacji dla umów cywilnoprawnych zawieranych z rozliczeniem: Stawka za godzinę,
 • drukowanie różnego rodzaju raportów,
 • trzy wersje językowe: j. polski, j. angielski, j. ukraiński.

System enova365 stanowi wsparcie również podczas procesów rekrutacyjnych. Zadania cykliczne można zautomatyzować, co pozwala zaoszczędzić czas. 

 • zarządzanie zasobami ludzkimi staje się łatwiejsze dzięki ułatwieniom organizacji czasu pracy, ustaleń wynagrodzeń czy ocenę działań.
 • system można dowolnie skonfigurować pod specyficzne potrzeby firmy,
 • w systemie możliwa jest rejestracja kandydata, analiza CV i innych jego dokumentów, a także realizacja zatrudnienia w założonej formie.
Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.