Program kadrowy enova365

GŁÓWNE CECHY

Zgodny z przepisami

Program kadrowy enova365 działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kiedy następują zmiany w regulacjach dotyczących pracy działu HR, system jest aktualizowany, aby spełniać nowe wymagania. Dzięki temu użytkownicy nie muszą się martwić o przeoczenie istotnych zmian prawnych i mogą być pewni, że ich procesy kadrowe są zawsze zgodne z najnowszymi przepisami.

Mobilny

Dzięki systemowi kadrowo-płacowemu będziesz w pełni poinformowany o wszelkich wydarzeniach w Twojej firmie – nawet wtedy, gdy jesteś nieobecny. Bez względu na miejsce pobytu, będziesz mógł zatwierdzać nieobecności pracowników, rozliczać ich wynagrodzenia oraz monitorować zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. System kadrowo-płacowy zapewni Ci wygodę i kontrolę nad procesami związanych z personelem, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Otwarty na integrację

Program kadrowo-płacowy enova365 umożliwia wyeksportowanie dokumentów bezpośrednio do programu Płatnik i SODiR off-line. Dodatkowo możesz go łatwo zintegrować z innymi systemami zewnętrznymi.

Sprawne Raportowanie

enova365 zapewnia Ci łatwe generowanie raportów w różnych formatach, takich jak tradycyjne wydruki, wysyłanie formularzy jako załączników do wiadomości e-mail oraz tworzenie arkuszy Excel. Ta wszechstronność pozwala na tworzenie raportów dotyczących cenników, list płac, obecności oraz wielu innych dokumentów. enova365 umożliwia wygodne tworzenie i udostępnianie potrzebnych informacji w formacie, który najbardziej Ci odpowiada, zapewniając efektywne zarządzanie danymi w Twojej firmie.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Dzięki programowi kadrowemu enova365, możesz łatwo przygotować umowy dla nowych pracowników, aneksy do istniejącej dokumentacji, zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach i wiele innych dokumentów związanych z kadrą pracowniczą. Oprogramowanie enova365:

 • gwarantuje swobodny dostęp do danych kadrowych i historii zatrudnienia, sięgając nawet kilka lat wstecz;
 • pozwala również na rejestrację czasu pracy i nieobecności pracowników, wszystko w jednym systemie;
 • program umożliwia łatwy import danych z automatycznych rejestratorów czasu pracy RCP;
 • wysyłanie automatycznych przypomnień dotyczących terminów nowych badań lekarskich, szkoleń BHP czy zbliżających się końców umów o pracę;
 • enova365 ułatwia kompleksową obsługę umów o pracę, a także rejestrację umów cywilnoprawnych, zapewniając efektywne zarządzanie dokumentacją kadrową.

Dzięki programowi enova365 możliwe jest efektywne rozliczanie wynagrodzeń nie tylko w małych, ale także w dużych firmach, nawet o rozbudowanej strukturze wielodziałowej. Oprogramowanie enova365 to narzędzie:

 • elastycznie skonfigurowane według indywidualnych potrzeb. W ten sposób łatwo można obsługiwać różne systemy wynagrodzeń, zarówno dla pracowników zatrudnionych na etacie na podstawie umowy o pracę, jak i dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne,
 • użytkowane przez przedsiębiorstwa o różnym charakterze działalności, a także przez instytucje państwowe,
 • idealne również dla firm prowadzących działalność międzynarodową, zapewniając dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji do wielowalutowego rozliczania,
 • zapewniające pełną obsługę rozliczeń i ewidencji płac. Ponadto, daje możliwość samodzielnego definiowania składników wynagrodzeń, aby dostosować system do indywidualnych potrzeb firmy.

Program kadrowo-płacowy enova365 to narzędzie dzięki któremu możliwe jest szybkie rozliczenie deklaracji PIT i ZUS. enova365:

 • daje możliwość generowanie aktualnych wzorów deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami. Po wypełnieniu deklaracji ZUS w systemie enova365, można je łatwo zaimportować do programu Płatnik, co znacznie skraca czas potrzebny na ten proces.
 • ułatwia sporządzanie cząstkowych deklaracji PIT, a pod koniec roku można szybko wygenerować e-deklaracje PIT dla przedsiębiorstwa i pracowników.
 • usprawnia procedury związane z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych. System kadrowy ułatwia przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla firm posiadających status ZPCHR (Zakład Pracy Chronionej) oraz podmiotów z otwartego rynku pracy, które otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń.
 • generuje raporty na podstawie wcześniej zarejestrowanych danych kadrowych i płacowych, które następnie służą do sporządzania różnych dokumentów, takich jak deklaracje Z-03, Z-06, DG-1 i wiele innych.

Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg elektronicznych wniosków pracowniczych. Pracownik z poziomu aplikacji może:

 • sprawdzać dostępny limit urlopowy oraz składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,
 • składać wnioski kadrowe np. o zmianę danych osobowych, danych podatkowych, dokumentu tożsamości, rachunku bankowego, a także wniosek o ubezpieczenie członka rodziny,
 • śledzić zmiany statusu złożonych i oczekujących na akceptację wniosków pracowniczych,
 • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
 • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • przeglądać kwoty wynagrodzeń,
 • drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

 • przeglądanie danych pracowników (m.in. ukończonych szkoleń, posiadanych uprawnień, umów, czasu pracy i nieobecności, zadań i wniosków),
 • podgląd złożonych przez pracownika wniosków wraz z możliwością precyzyjnego filtrowania po kategorii i definicji,
 • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
 • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
 • uzupełnienia zestawienia realizacji dla umów cywilnoprawnych zawieranych z rozliczeniem: Stawka za godzinę,
 • drukowanie różnego rodzaju raportów,
 • trzy wersje językowe: j. polski, j. angielski, j. ukraiński.

System enova365 wspiera dział HR w codziennych obowiązkach. Pozwala zaoszczędzić czas, który dotychczas trzeba było poświęcić na realizację cyklicznych zadań. Kadry i prace w enova365 zapewniają szereg rozwiązań ułatwiających pracę.

 • System mocno wspiera działania z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Ułatwia organizację czasu pracy zatrudnionych, ocenę ich działań, a także ustalanie wynagrodzeń.
 • Dzięki wysokiej konfigurowalności system można dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.
 • System ułatwia przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego – rejestracja kandydata, analiza złożonych dokumentów, a finalnie zatrudnienie w dowolnej formie.
Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.