enova365 – Business Intelligence

GŁÓWNE CECHY

Praktyczne wskaźniki w module BI

Narzędzia Business Intelligence są przeznaczone dla każdego. Nie musisz być analitykiem, by sprawnie i skutecznie tworzyć wykresy, tabele i zestawienia danych. System Business Intelligence umożliwi Ci uporządkowanie najważniejszych informacji za pomocą kilku kliknięć

Narzędzia BI – wiedza pod ręką

System Business Intelligence enova365 umożliwi Ci analizowanie wskaźników, które ułatwią codzienną pracę i podejmowanie decyzji dotyczących zamówień, sprzedaży, stanów magazynowych, należności czy też zobowiązań.

Raporty w systemie Business Intelligence

Rozwiązania Business Intelligence w enova365 ułatwiają rozwijanie projektów wspólnie z zespołem. W każdej chwili możesz wygenerować raport i udostępnić go swoim współpracownikom.

Integracje w systemie Business Intelligence

Zbieraj wiedzę ze wszystkich kanałów. Narzędzia Business Intelligence pozwalają na zebranie w systemie enova365 danych z różnych źródeł, a następnie ich analizę.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Moduł Business Intelligence został wyposażony w mechanizm tworzenia i udostępniania Paneli BI. Dzięki nim można zwizualizować wszystkie najważniejsze dane – mają one postać przejrzystego panelu z raportami Business Intelligence w systemie enova365.

 • Narzędzia Business Intelligence umożliwiają korzystanie z intuicyjnego mechanizmu tworzenia wizualizacji danych metodą drag&drop. Pozwala to na rozmieszczanie i skalowanie wykresów, wskaźników oraz tabel w dowolny sposób za pomocą jednego ruchu myszką.
 • Dzięki Panelom w systemie Business Intelligence można zarządzać dostępem do prezentowanych danych. Za pomocą opcji udostępniania można dopasować widok paneli BI do potrzeb dyrektora generalnego, analityka czy handlowca.
 • Narzędzia Business Intelligence umożliwią śledzenie planów sprzedażowych, wyników finansowych, pracy działu handlowego lub raportów z działu HR. W Panelach BI można zwizualizować dane z całego systemu enova365 i źródeł zewnętrznych.

BI w systemie enova365 umożliwia wygodny dostęp do określonych wskaźników i raportów w systemie.  Są one dostępne na listach oraz w zakładkach formularzy. Można używać standardowo zdefiniowanych wskaźników lub stworzyć nieograniczoną liczbę własnych. Narzędzia Business Intelligence enova365 można dopasować do indywidualnych potrzeb.

 • Narzędzia Business Intelligence ułatwią codzienną pracę i zarządzanie firmą. W specjalnej zakładce formularza – Panelu BI – można umieścić raporty w formie tabel bądź wykresów. Te dokumenty będą podstawą analityki biznesowej przedsiębiorstwa.
 • System Business Intelligence pozwala na definiowanie własnych wskaźników. Dzięki temu otrzymamy dokładnie to, czego potrzebujemy. Na podstawie wybranych wskaźników można generować raporty z dowolnego obszaru systemu enova365.
 • W przypadku enova365 można tworzyć wskaźniki oraz raporty na podstawie danych całościowych lub sparametryzowanych.
 • System Business Intelligence umożliwia zdefiniowanie wskaźników, które przedstawiają na przykład wartość faktur sprzedaży w bieżącym roku dla całej firmy. Można otrzymać również szczegółowe informacje przeznaczone dla konkretnego handlowca i dotyczące obrotu w jego regionie.

Warstwą analityczną modułu BI w enova365 są tak zwane domeny. W praktyce oznacza to widoki baz danych SQL, które użytkownik może tworzyć bez znajomości języka SQL.

 • W systemach Business Intelligence można znaleźć wbudowane wskaźniki i raporty. W enova365 znaleźć można domeny źródłowe dla wskaźników systemowych, które dotyczą obszaru Handel, Kadry i Płace, Finansowego czy też CRM.
 • enova365 udostępnia znajdujący się w konfiguracji i łatwy w obsłudze mechanizm, za pomocą którego można dodawać różne obszary danych, łączyć je, wybierać pola czy definiować warunki.
 • Domena stworzona w systemie BI enova365 może służyć jako podstawa do generowania wskaźników lub raportów, które zawężą analizę do wybranych elementów.

Narzędzia Business Intelligence w enova365 można zintegrować z dowolnym zewnętrznym narzędziem do wizualizacji danych, na przykład Power BI. Są to szablony raportów, które w połączeniu z domeną SQL ułatwią wygenerowanie czytelnych i przejrzystych danych.

 • System Business Intelligence ułatwi łączenie danych z różnych obszarów działania przedsiębiorstwa i tworzenie zaawansowanych wizualizacji.
 • enova365 umożliwia również zaczytywanie domen do zewnętrznych źródeł i przygotowanie na ich podstawie wizualizacji. Dotyczy to między innymi wskaźników oraz tabel.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Moduł Business Intelligence został wyposażony w mechanizm tworzenia i udostępniania Paneli BI. Dzięki nim można zwizualizować wszystkie najważniejsze dane – mają one postać przejrzystego panelu z raportami Business Intelligence w systemie enova365.

 • Narzędzia Business Intelligence umożliwiają korzystanie z intuicyjnego mechanizmu tworzenia wizualizacji danych metodą drag&drop. Pozwala to na rozmieszczanie i skalowanie wykresów, wskaźników oraz tabel w dowolny sposób za pomocą jednego ruchu myszką.
 • Dzięki Panelom w systemie Business Intelligence można zarządzać dostępem do prezentowanych danych. Za pomocą opcji udostępniania można dopasować widok paneli BI do potrzeb dyrektora generalnego, analityka czy handlowca.
 • Narzędzia Business Intelligence umożliwią śledzenie planów sprzedażowych, wyników finansowych, pracy działu handlowego lub raportów z działu HR. W Panelach BI można zwizualizować dane z całego systemu enova365 i źródeł zewnętrznych.

BI w systemie enova365 umożliwia wygodny dostęp do określonych wskaźników i raportów w systemie.  Są one dostępne na listach oraz w zakładkach formularzy. Można używać standardowo zdefiniowanych wskaźników lub stworzyć nieograniczoną liczbę własnych. Narzędzia Business Intelligence enova365 można dopasować do indywidualnych potrzeb.

 • Narzędzia Business Intelligence ułatwią codzienną pracę i zarządzanie firmą. W specjalnej zakładce formularza – Panelu BI – można umieścić raporty w formie tabel bądź wykresów. Te dokumenty będą podstawą analityki biznesowej przedsiębiorstwa.
 • System Business Intelligence pozwala na definiowanie własnych wskaźników. Dzięki temu otrzymamy dokładnie to, czego potrzebujemy. Na podstawie wybranych wskaźników można generować raporty z dowolnego obszaru systemu enova365.
 • W przypadku enova365 można tworzyć wskaźniki oraz raporty na podstawie danych całościowych lub sparametryzowanych.
 • System Business Intelligence umożliwia zdefiniowanie wskaźników, które przedstawiają na przykład wartość faktur sprzedaży w bieżącym roku dla całej firmy. Można otrzymać również szczegółowe informacje przeznaczone dla konkretnego handlowca i dotyczące obrotu w jego regionie.

Warstwą analityczną modułu BI w enova365 są tak zwane domeny. W praktyce oznacza to widoki baz danych SQL, które użytkownik może tworzyć bez znajomości języka SQL.

 • W systemach Business Intelligence można znaleźć wbudowane wskaźniki i raporty. W enova365 znaleźć można domeny źródłowe dla wskaźników systemowych, które dotyczą obszaru Handel, Kadry i Płace, Finansowego czy też CRM.
 • enova365 udostępnia znajdujący się w konfiguracji i łatwy w obsłudze mechanizm, za pomocą którego można dodawać różne obszary danych, łączyć je, wybierać pola czy definiować warunki.
 • Domena stworzona w systemie BI enova365 może służyć jako podstawa do generowania wskaźników lub raportów, które zawężą analizę do wybranych elementów.

Narzędzia Business Intelligence w enova365 można zintegrować z dowolnym zewnętrznym narzędziem do wizualizacji danych, na przykład Power BI. Są to szablony raportów, które w połączeniu z domeną SQL ułatwią wygenerowanie czytelnych i przejrzystych danych.

 • System Business Intelligence ułatwi łączenie danych z różnych obszarów działania przedsiębiorstwa i tworzenie zaawansowanych wizualizacji.
 • enova365 umożliwia również zaczytywanie domen do zewnętrznych źródeł i przygotowanie na ich podstawie wizualizacji. Dotyczy to między innymi wskaźników oraz tabel.
Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.