enova365 – Business Intelligence

GŁÓWNE CECHY

Praktyczne wskaźniki

System enova365 oferuje zaawansowane narzędzia Business Intelligence, które są dostępne dla każdego użytkownika, niezależnie od jego kompetencji analitycznych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, użytkownicy mogą sprawnie i skutecznie tworzyć wykresy, tabele oraz różne zestawienia danych w prosty sposób.

Narzędzia BI

System Business Intelligence w oprogramowaniu enova365 oferuje zaawansowane funkcje analityczne, które wspierają codzienną pracę i podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych. Użytkownicy mogą analizować szeroki zakres wskaźników, obejmujących takie obszary jak zamówienia, sprzedaż, stany magazynowe, należności oraz zobowiązania.

Raporty

Moduł Business Intelligence ułatwia współpracę zespołową nad realizacją projektów. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie generować raporty i udostępniać je swoim współpracownikom.

Integracje

Moduł Business Intelligence w systemie enova365 umożliwia gromadzenie i analizę danych pochodzących z różnorodnych źródeł. Narzędzia BI pozwalają na ich kompleksową analizę tych danych, prezentując je w formie czytelnych raportów, wykresów i wskaźników

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Moduł BI umożliwia tworzenie oraz udostępnianie Paneli BI, które pozwalają na wizualizację najważniejszych danych. 

 • Moduł BI w systemie enova365 oferuje intuicyjne narzędzia do tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych. Użytkownicy mogą z łatwością tworzyć i modyfikować wykresy, wskaźniki oraz tabele za pomocą funkcji drag-and-drop.
 • Moduł BI w systemie enova365 oferuje funkcję Paneli BI, która umożliwia zarządzanie dostępem do prezentowanych danych. Dzięki opcjom udostępniania, użytkownicy mogą dostosować widok Paneli BI do indywidualnych potrzeb, np. dyrektora generalnego, analityka czy handlowca
 • BI w systemie enova365 oferuje zaawansowane narzędzia, które umożliwiają śledzenie kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Użytkownicy mogą analizować plany sprzedażowe, wyniki finansowe, efektywność pracy działu handlowego czy raporty z działu HR. Dzięki funkcji Paneli BI, dane z całego systemu enova365 oraz źródeł zewnętrznych mogą być kompleksowo wizualizowane w przejrzystej formie

BI w enova365 zapewnia użytkownikom wygodny dostęp do kluczowych wskaźników i raportów. Dane te są prezentowane bezpośrednio na listach oraz w zakładkach formularzy, umożliwiając szybką analizę informacji. Ponadto, system oferuje możliwość korzystania ze standardowo zdefiniowanych wskaźników, a także tworzenia dowolnej liczby własnych mierników. Dzięki temu, narzędzia BI w enova365 mogą być elastycznie dostosowywane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Narzędzia BI w enova365 oferuje narzędzia, które ułatwiają codzienną pracę i zarządzanie firmą. Użytkownicy mogą umieszczać raporty w formie tabel, wykresów oraz innych wizualizacji danych w specjalnej zakładce formularza, zwanej Panelem BI
 • BI umożliwia definiowanie własnych wskaźników. Dzięki temu, użytkownicy mogą otrzymywać dokładnie te informacje, których potrzebują do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Na podstawie zdefiniowanych wskaźników, system generuje raporty z dowolnego obszaru funkcjonalnego enova365.
 • Raporty i wskaźniki można tworzyć w oparciu o dane całościowe lub sparametryzowane.
 • System BI pozwala na skonfigurowanie wskaźników, które pozwalają na analizy niezbędne dla danej chwili, np. pozyskując dane dot. obrotu z danego regionu dla konkretnego handlowca.

Moduł Business Intelligence w systemie enova365 wykorzystuje tak zwane „domeny” jako warstwę analityczną W praktyce, domeny te stanowią widoki baz danych SQL, które użytkownik może tworzyć bez konieczności posiadania zaawansowanej znajomości języka zapytań SQL.

 • BI w enova365 oferuje wbudowane wskaźniki i raporty, które dostarczają kluczowych informacji z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Użytkownicy mogą znaleźć w nim domeny systemowe, będące widokami baz danych SQL, które stanowią źródło danych dla tych wskaźników. Domeny te obejmują takie obszary jak Handel, Kadry i Płace, Finanse czy CRM
 • Moduł BI oferuje intuicyjny i konfigurowalny mechanizm, który umożliwia użytkownikom dodawanie różnych obszarów danych, łączenie ich, wybieranie pól oraz definiowanie warunków
 • Moduł Business Intelligence w systemie enova365 umożliwia tworzenie domen, które stanowią podstawę do generowania zaawansowanych wskaźników i raportów. Dzięki temu, użytkownicy mogą zawężać analizę do wybranych, kluczowych elementów.

Moduł Business Intelligence w systemie enova365 umożliwia integrację z różnymi zewnętrznymi narzędziami do wizualizacji danych, np. Power BI. System enova365 oferuje gotowe szablony raportów, które w połączeniu z domenami SQL ułatwiają generowanie czytelnych i przejrzystych analiz.

 • BI w enova365 pozwala na łączenie danych z wielu działów firmy, co pozwala na tworzenie zaawansowanych i przejrzystych obrazów sytuacji.
 • enova365 pozwala na import domen do źródeł poza systemem i preparowanie ich na podstawie wizualizacji. Taka możliwość jest udostępniona np. dla wskaźników czy tabel.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Moduł Business Intelligence został wyposażony w mechanizm tworzenia i udostępniania Paneli BI. Dzięki nim można zwizualizować wszystkie najważniejsze dane – mają one postać przejrzystego panelu z raportami Business Intelligence w systemie enova365.

 • Narzędzia Business Intelligence umożliwiają korzystanie z intuicyjnego mechanizmu tworzenia wizualizacji danych metodą drag&drop. Pozwala to na rozmieszczanie i skalowanie wykresów, wskaźników oraz tabel w dowolny sposób za pomocą jednego ruchu myszką.
 • Dzięki Panelom w systemie Business Intelligence można zarządzać dostępem do prezentowanych danych. Za pomocą opcji udostępniania można dopasować widok paneli BI do potrzeb dyrektora generalnego, analityka czy handlowca.
 • Narzędzia Business Intelligence umożliwią śledzenie planów sprzedażowych, wyników finansowych, pracy działu handlowego lub raportów z działu HR. W Panelach BI można zwizualizować dane z całego systemu enova365 i źródeł zewnętrznych.

BI w systemie enova365 umożliwia wygodny dostęp do określonych wskaźników i raportów w systemie.  Są one dostępne na listach oraz w zakładkach formularzy. Można używać standardowo zdefiniowanych wskaźników lub stworzyć nieograniczoną liczbę własnych. Narzędzia Business Intelligence enova365 można dopasować do indywidualnych potrzeb.

 • Narzędzia Business Intelligence ułatwią codzienną pracę i zarządzanie firmą. W specjalnej zakładce formularza – Panelu BI – można umieścić raporty w formie tabel bądź wykresów. Te dokumenty będą podstawą analityki biznesowej przedsiębiorstwa.
 • System Business Intelligence pozwala na definiowanie własnych wskaźników. Dzięki temu otrzymamy dokładnie to, czego potrzebujemy. Na podstawie wybranych wskaźników można generować raporty z dowolnego obszaru systemu enova365.
 • W przypadku enova365 można tworzyć wskaźniki oraz raporty na podstawie danych całościowych lub sparametryzowanych.
 • System Business Intelligence umożliwia zdefiniowanie wskaźników, które przedstawiają na przykład wartość faktur sprzedaży w bieżącym roku dla całej firmy. Można otrzymać również szczegółowe informacje przeznaczone dla konkretnego handlowca i dotyczące obrotu w jego regionie.

Warstwą analityczną modułu BI w enova365 są tak zwane domeny. W praktyce oznacza to widoki baz danych SQL, które użytkownik może tworzyć bez znajomości języka SQL.

 • W systemach Business Intelligence można znaleźć wbudowane wskaźniki i raporty. W enova365 znaleźć można domeny źródłowe dla wskaźników systemowych, które dotyczą obszaru Handel, Kadry i Płace, Finansowego czy też CRM.
 • enova365 udostępnia znajdujący się w konfiguracji i łatwy w obsłudze mechanizm, za pomocą którego można dodawać różne obszary danych, łączyć je, wybierać pola czy definiować warunki.
 • Domena stworzona w systemie BI enova365 może służyć jako podstawa do generowania wskaźników lub raportów, które zawężą analizę do wybranych elementów.

Narzędzia Business Intelligence w enova365 można zintegrować z dowolnym zewnętrznym narzędziem do wizualizacji danych, na przykład Power BI. Są to szablony raportów, które w połączeniu z domeną SQL ułatwią wygenerowanie czytelnych i przejrzystych danych.

 • System Business Intelligence ułatwi łączenie danych z różnych obszarów działania przedsiębiorstwa i tworzenie zaawansowanych wizualizacji.
 • enova365 umożliwia również zaczytywanie domen do zewnętrznych źródeł i przygotowanie na ich podstawie wizualizacji. Dotyczy to między innymi wskaźników oraz tabel.
Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.