Rozwiązania

System ERP to oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Wizualizując, jest to zbiór aplikacji (obejmujących poszczególne obszary firmy – handel, finanse i księgowość, kadry i płace, produkcja, magazyn, marketing itd.) opartych na jednej wspólnej bazie danych. Monitorowanie działalności, optymalizacja kosztów, wzrost wydajności, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku i zwiększanie wyniku finansowego – to jego główne zadania. W całym procesie kluczowy jest odpowiedni system informatyczny, który jednocześnie będzie łatwy w modyfikacji by nadążyć za zmieniającymi się potrzebami.

Z jakimi problemami stykają się przedsiębiorstwa bez wdrożonego systemu ERP:

  • brak jednolitych danych,
  • utrudniona współpraca między działami
  • częste występowanie błędów,
  • brak automatyzacji powtarzalnych procesów,
  • rzadkie synchronizacje danych – praca w oparciu o nieaktualne dane,
  • konieczność obsługi przepływu danych i informacji pomiędzy poszczególnymi programami.

Kadry, płace i HR

Rozwiązania HR pozwalają na wygodną i sprawną obsługę kadrową oraz rozliczanie pracowników w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. System pozwala gromadzić i zarządzać danymi personalnymi, umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji oraz obsługę procedur realizowanych w ramach procesów związanych z zatrudnieniem, obsługą i zwolnieniem pracownika. Moduł HR zawiera zaawansowane mechanizmy raportujące, a także pozwala na swobodną wymianę danych z zewnętrznymi systemami jak np. Płatnik. Program powinien być nastawiony na automatyzację procesów, dzięki czemu znacznie przyspieszy pracy i zwiększy efektywność działu HR.

Korzyści z wdrożenia systemu Kadrowo Płacowego:
Usprawnienie procesów zarządzania działu HR
Płynne Raportowanie
Oszczędność czasu działu HR
Gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami
Szybki i łatwy dostęp do pełnej informacji o pracowniku
Automatyzacja standardowych procesów w dziale HR
Sprawne naliczanie płac
Zmniejszenie ryzyka pomyłek

Finanse, księgowość i środki trwałe

Systemy z obszaru finansowo księgowego wyposażone są w moduł pozwalający na prowadzenie księgowości, zarówno w formie księgi handlowej jak i księgi przychodów i rozchodów. Rozwiązanie daje możliwość ewidencjonowania dokumentów, tworzenia bieżących i okresowych sprawozdań, dodatkowo gwarantując możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Rozwiązanie współpracuje również z wieloma systemami bankowymi, a to sprawia, że obsługa księgowości jest płynna, a ryzyko popełnienia błędu minimalne. System finansowo – księgowy skutecznie wspomaga pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w szybkim i sprawnym prowadzeniu działań.

Korzyści z wdrożenia modułu Finansowo-księgowego:
Tworzenie wielopoziomowych planów i grup kont
Tworzenie schematów automatycznego księgowania
Obsługa księgowań walutowych
Generowanie zestawień obrotów i sald dla dowolnych okresów
Automatyczne tworzenie wydruków takich jak VAT i PIT oraz integracja z e-Deklaracjami
Spójność i poprawność danych zawartych w wygenerowanym pliku JPK
Pełna zgodność z przepisami prawnymi w obszarze finansowo-księgowym
Ocena sytuacji przedsiębiorstwa, wyników finansowych i obszarów, w których generowane są najistotniejsze koszty na podstawie raportów z systemu
Kontrola i wykonywanie czynności na operacjach bankowych

Handel, magazyn i sprzedaż

Systemy dla firm handlowych muszą być idealnie dopasowanym narzędziem, które wspiera działania biznesowe pozwalając na rozwój. Ponadto firmy handlowe muszą znać oczekiwania klienta, więc w pełni zintegrowane funkcje do zarządzania kontaktami z klientem (CRM) są nieodzownym elementem systemu ERP dla tej branży. Informacje związane z gospodarką magazynową, zaopatrzeniem, sprzedażą i realizacją zamówień gromadzone w jednym systemie pozwalają na ich bieżące analizy i błyskawiczne reagowanie na potrzeby klientów.

Korzyści z wdrożenia Modułu Handlowego:
Sprawne zarządzanie sprzedażą
Optymalizacja pracy magazynu
Ewidencja i raportowanie przepływów towaru
Zwiększenie wydajności w procesie komplementacji zamówień
Prognozowanie stanów magazynowych w kolejnych miesiącach
Bezproblemowa integracja z e-commerce
Sprawny obieg wszystkich dokumentów związanych z przyjęciem oraz realizacją zamówień
Możliwość wystawiania faktur, paragonów, dostaw wewnątrzwspólnotowych, korekt ilościowo-wartościowych, korekt wielokrotnych, faktur do paragonów i dokumentów WZ
Ofertowanie – przygotowanie i wysyłanie ofert wraz ze zdjęciami, opisami, parametrami produktów
Funkcje obsługi zwrotów, reklamacji jakościowych oraz mechanizm zbiorczych korekt rabatowych
Możliwość eksportu analiz do arkusza kalkulacyjnego
Kontrola nad procesem sprzedażowym oraz ewidencja kontaktu z klientami

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.

Obieg dokumentów

Obieg Dokumentów to nowoczesna aplikacja do elektronicznego obiegu dokumentów wyposażona w inteligentny system odczytywania danych ze skanów. Elektroniczny przepływ informacji, zadań i dokumentów z nimi związanych pozwala skoncentrować się na celu biznesowym. Operacje na dokumentach wykonywane są przez wyznaczony zbiór osób zgodnie z ustalonymi regułami. Zakres i charakter worklflow każdorazowo projektowany jest zgodnie z potrzebami i wymaganiami klienta.

Zalety wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów:
Ograniczenie ilości pracy manualnej związanej z procesowaniem faktur
Skrócenie czasu procesowania dokumentów
Algorytmy weryfikacji nie pozwalają na popełnianie błędów, które są możliwe jeśli procesowanie faktur odbywa się całkowicie ręcznie
Śledzenie historii obiegu dokumentów chroni przed ich zagubieniem bądź zniszczeniem, co w wypadku faktur papierowych, niestety, wciąż jeszcze się zdarza
Dane przechowywane w centralnym, elektronicznym repozytorium – dostęp z dowolnego miejsca czy urządzenia
Zaszyte mechanizmy i algorytmy ograniczają możliwości dopuszczenia się nadużyć do absolutnego minimum
Możliwość wbudowania automatycznych mechanizmów weryfikacji pozwala na znaczące zwiększenie zakresu monitorowania i kontroli
Obniżenie kosztów księgowania

Produkcja

System ERP dla Produkcji to precyzyjne planowanie, harmonogramowanie i optymalizacja procesu wytwórczego. Tempo zmian wprowadzanych w obszarze produkcji jeszcze nigdy nie było tak wysokie. Aby sprostać nowym wymaganiom i utrzymać konkurencyjność, przedsiębiorstwo musi mieć możliwość szybszego reagowania oraz korzystania z najnowocześniejszych technologii i skomunikowanych procesów. Moduł produkcji pomaga przewidywać zdolności produkcyjne zakładu, synchronizować operacje i dostrajać zasoby produkcyjne tak, aby zwiększyć możliwości realizacji zamówień.

Korzyści z wdrożenia systemu wspomagającego Produkcję:
Proste planowanie harmonogramu produkcji
Prosta rejestracja danych o produkcji
Skuteczne planowanie zapotrzebowania produkcji
Efektywne wykorzystanie zasobów i brak przestojów
Lepsza organizacja pracy pojedynczych pracowników i całych zespołów
Bieżąca kontrola realizowanych zadań
Automatyzacja wymiany danych z urządzeniami produkcyjnymi
Poprawa terminowości realizowanych zamówień

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami jest narzędziem, które pozwala usprawnić, uporządkować i zaplanować pracę w firmie. Nie ma potrzeby przełączania się między arkuszami kalkulacyjnymi, mailami czy innymi narzędziami, oprogramowanie umożliwia zarządzanie pełnym cyklem życia projektów w ramach jednego zintegrowanego rozwiązania. System zapewnia kontrolę zespołu, pozwalając na koordynację poszczególnych zadań, zachowując porządek i jasność jakie zadania, do kiedy i przez którego członka zespołu muszą być wykonane. Skala pracy zdalnej, która stała się w ostatnim roku koniecznością, zdecydowanie zaskoczyła większość organizacji. Niemniej wiele firm bardzo szybko dostosowało się do niej właśnie dzięki szerokiej dostępności różnych systemów, między innymi dobrych systemów do zarządzania projektami.

Zalety wdrożenia Zarządzania projektami
Zwiększenie skuteczności pracy zespołu projektowego
Możliwość szybszego osiągnięcia celów oraz podwojenia ilości projektów
Poprawa rentowności projektów i oszczędność
Realizacja projektów w przewidywalny i konsekwentny sposób
Jeden kanał przepływu informacji
Wszystkie dane zawarte w jednym miejscu

ZOBACZ POZOSTAŁE SYSTEMY ERP

Mężczyzna korzystający z oprogramowania Symfonia
autoryzowany partner enova365
Pracownica zadowolona z systemu Wapro ERP
Właściciel firmy korzysta z systemu SaldeoSMART