enova365 – Projekty i Usługi

GŁÓWNE CECHY

Precyzyjny

Program do zarządzania projektami enova365 umożliwia przypisywanie zdarzeń i dokumentów do konkretnych projektów. W procesie planowania i realizacji inwestycji zyskujesz kontrolę nad finansami oraz zadaniami – na każdym etapie projektu.

Mobilny

Sprawdzaj stan projektu w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Aplikacja do zarządzania projektami enova365 pozwoli Ci edytować i zaktualizować dane z poziomu urządzeń mobilnych.

Zintegrowany

Zyskuj możliwość konfiguracji projektów w połączeniu z innymi modułami enova365. System do zarządzania projektami obejmuje dane z wielu obszarów np. kadrowo-płacowych czy handlowych.

Inteligentny kontroling

Program do zarządzania zadaniami i projektami enova365 umożliwi Ci automatycznie rozpisywanie kosztów i przychodów na pozycje. Lepiej planuj finanse i zapewniaj firmie płynność – zwłaszcza gdy zarządzasz kosztami na poziomie zleceń i zamówień.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Aplikacja do zarządzania projektami umożliwia dodawanie oraz edycję projektu w dowolnym miejscu.

 • Program i aplikacja do zarządzania projektami umożliwiają przeglądanie wszystkich projektów w jednym miejscu. Dzięki nim można otrzymać szybki dostęp do danych.
 • Zarządzanie budżetem inwestycji – możliwość sprawdzenia prawdopodobieństwa realizacji budżetu według zrealizowanych i planowanych pozycji. Można planować swój budżet zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowo-wartościowym.
 • Program i aplikacja do zarządzania projektami pomogą trafnie ocenić plan biznesowy oraz przeprowadzić ewaluację.

Program do zarządzania projektami enova365 zapewnia dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych z projektem w jednym spójnym systemie. Dzięki temu można przypisać koszty lub przychody z dokumentów dostępnych w bazie do konkretnego projektu.

 • Długofalowe planowanie kosztów i przychodów. Program do zarządzania projektami umożliwia dostęp do dokumentów handlowych. Dzięki temu można weryfikować zamówienie zgodnie z założeniami.
 • Program do planowania projektów umożliwia wykorzystywanie opisów analitycznych. Pomogą one przyporządkować konkretne pozycje w planowanym i tworzonym budżecie.
 • Oprogramowanie do zarządzania projektami udostępnia narzędzia niezbędne w procesie budżetowania. Dostępne funkcjonalności nie dopuszczą do przekroczenia zakładanego budżetu. Jest to możliwe dzięki monitorowaniu kwot przypisanych do dokumentów na poszczególnych etapach realizacji projektu.
 • Możliwość wykorzystania schematów podziału – program do prowadzenia projektów może automatycznie przypisać dokumenty do danego przedsięwzięcia.

Oprogramowanie do zarządzania projektami jest zintegrowane z modułem CRM. Dzięki temu można uzyskać dostęp do funkcjonalności, które umożliwiają tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie relacji z Klientami. Pozwoli to na płynny obieg kilku procesów w obrębie wielu projektów.

 • Program umożliwi tworzenie i przeglądanie dostępnej już listy kontrahentów. Na tej podstawie można przypisać realizowane projekty do Klientów. Następnie powiązać bez trudu projekty w kampanie – nawet te dotyczące różnych kontrahentów.
 • Oprogramowanie ułatwi utrzymanie porządku w gromadzonych danych. Dokumenty utworzone w obrębie projektu mogą być udostępniane na potrzeby różnych procesów inwestycji.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Jednym z narzędzi wchodzących w skład tego obszaru jest również program do harmonogramów. Dzięki niemu można zainicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Od użytkownika zależy, w jaki sposób skonfigurowane zostanie narzędzie. System enova365 dopilnuje, by zadania rozpoczęły się zgodnie z planem.

 • Narzędzie Harmonogram Zadań w obszarze Workflow ułatwi odzyskanie należności od dłużnika. System sprawdza bazę faktur i wybiera z nich te, których termin płatności już upłynął. Następnie wysyła do dłużnika automatyczne powiadomienie w formie wiadomości e-mail.
 • Jedno z rozwiązań w Harmonogramie Zadań zapewni automatyczną aktualizację kursów walut podawanych przez NBP. Import odbywa się o wskazanej godzinie.
 • Harmonogram Zadań w obszarze Workflow umożliwia wysyłanie automatycznych przypomnień o nadchodzącym zadaniu. Mają one formę SMS-a lub wiadomości e-mail. Powiadomienie może zostać wysłane na przykład do dyrektora i dotyczyć akceptacji kosztów.

Program do harmonogramów wygeneruje również specyfikację projektu wraz z fakturą, która trafi do Klienta. Warto

Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.