enova365 – Projekty i Usługi

GŁÓWNE CECHY

Szczegółowy

Zarządzanie projektami enova365 umożliwia nadzorowanie z jednego miejsca zadań oraz dokumentów w ramach konkretnych projektów. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik systemu może skutecznie zarządzać projektem uzyskując kontrolę nad kolejnymi zadaniami do realizacji, ale również kontrolę nad budżetem i finansami.

Mobilny

Użytkownik zyskuje możliwość monitorowania postępu projektu w każdej chwili i z każdego miejsca na ziemi. Dzięki aplikacji enova365 na smartfonie czy tablecie użytkownik bez problemu zmodyfikuje i uaktualni informacje dotyczące projektów.

Zintegrowany

Oprogramowanie enova365 oferuje zintegrowane zarządzanie projektami, łącząc tę funkcjonalność z pozostałymi modułami systemu. Dzięki temu możesz skonfigurować projekty w powiązaniu z danymi z różnych działów, takich jak zasoby ludzkie, płace czy sprzedaż. Ta kompleksowa integracja umożliwia scentralizowane monitorowanie i kontrolę nad wszystkimi aspektami realizowanych przedsięwzięć w ramach jednego spójnego rozwiązania.

Inteligentny kontroling

Rozwiązanie zapewnia automatyczne rozpisywanie kosztów i przychodów na odpowiednie pozycje według zleceń i zamówień. Zarządzanie projektami enova365 wyeliminuje żmudne rozliczanie ręczne, dzięki czemu użytkownik zaoszczędzi czas, uzyska pełną kontrolę nad finansami firmy, precyzyjniej zaplanuje budżet i będzie mógł podejmować trafne decyzje biznesowe.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Kompletne rozwiązanie do zarządzania cyklem życia projektów – od planowania, przez realizację, aż po fazę analityczną. Umożliwia tworzenie, modyfikację i monitorowanie projektów z dowolnej lokalizacji, gwarantując stały dostęp do aktualnych danych i maksymalizując szanse na osiągnięcie zakładanych celów biznesowych.

 • Centralizacja Informacji:
  • Przegląd wszystkich projektów w jednym miejscu
  • Szybki dostęp do szczegółowych danych projektowych
 • Kontrola Budżetu:
  • Śledzenie realizacji budżetu w ujęciu wartościowym i ilościowym
  • Planowanie wydatków z uwzględnieniem pozycji zrealizowanych i planowanych
 • Analiza i Ewaluacja:
  • Dogłębna ocena planu biznesowego dla każdego projektu
  • Kompleksowa ewaluacja podejmowanych inicjatyw

Zarządzanie projektami enova365 oferuje scentralizowany dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych z realizowanymi projektami. Ta funkcjonalność umożliwia bezpośrednie przypisywanie kosztów i przychodów z dokumentów źródłowych do konkretnych inicjatyw.

 • Długofalowe Planowanie Finansowe
  • Dostęp do dokumentacji handlowej umożliwiający weryfikację zamówień
  • Wykorzystanie opisów analitycznych do precyzyjnej alokacji pozycji budżetowych
 • Narzędzia Budżetowania
  • Kompleksowe narzędzia do planowania i monitorowania budżetu projektów
  • Mechanizmy kontrolne zapoiegające przekroczeniu założonych kosztów
  • Śledzenie kwot przypisanych do dokumentów na każdym etapie realizacji
 • Automatyzacja Przypisywania Dokumentów
  • Możliwość definiowania schematów podziału dokumentów
  • Automatyczne przypisywanie dokumentów do odpowiednich projektów

Zarządzanie projektami jest ściśle zintegrowane z modułem CRM. Użytkownik może zyskać dzięki temu dostęp do zaawansowanych narzędzi umożliwiających efektywne tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie relacji z Klientami. Ta funkcjonalność zapewnia płynny obieg informacji oraz harmonijną koordynację procesów w obrębie wielu realizowanych projektów.

 • Centralna Baza Kontrahentów:
  • Tworzenie i przeglądanie listy Klientów w jednym miejscu
  • Bezpośrednie przypisywanie projektów do poszczególnych kontrahentów
 • Zarządzanie Kampaniami Marketingowymi:
  • Łączenie projektów w spójne kampanie marketingowe
  • Koordynacja działań dla różnych Klientów w ramach jednej inicjatywy
 • Integracja Dokumentacji Projektowej:
  • Scentralizowany dostęp do dokumentów związanych z projektami
  • Udostępnianie dokumentacji na potrzeby różnych procesów inwestycyjnych

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej.

Jednym z narzędzi wchodzących w skład tego obszaru jest również program do harmonogramów. Dzięki niemu można zainicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Od użytkownika zależy, w jaki sposób skonfigurowane zostanie narzędzie. System enova365 dopilnuje, by zadania rozpoczęły się zgodnie z planem.

 • Narzędzie Harmonogram Zadań w obszarze Workflow ułatwi odzyskanie należności od dłużnika. System sprawdza bazę faktur i wybiera z nich te, których termin płatności już upłynął. Następnie wysyła do dłużnika automatyczne powiadomienie w formie wiadomości e-mail.
 • Jedno z rozwiązań w Harmonogramie Zadań zapewni automatyczną aktualizację kursów walut podawanych przez NBP. Import odbywa się o wskazanej godzinie.
 • Harmonogram Zadań w obszarze Workflow umożliwia wysyłanie automatycznych przypomnień o nadchodzącym zadaniu. Mają one formę SMS-a lub wiadomości e-mail. Powiadomienie może zostać wysłane na przykład do dyrektora i dotyczyć akceptacji kosztów.

Program do harmonogramów wygeneruje również specyfikację projektu wraz z fakturą, która trafi do Klienta. Warto

Zobacz inne rozwiązania enova365

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.