Aktualności

Praca zdalna zostaje na stałe

W dniu 26 sierpnia producent oprogramowania enova365 wypuścił aktualizację, która wprowadza pojęcie pracy zdalnej. Jest to aktualizacja związana ze zmianami w przepisach, a więc tak, ta forma pracy zostaje z nami na stałe, a jej zasady zostają uregulowane. Czym jest i z czym się wiąże to określenie? Czy teraz wszyscy mogą pracować zdalnie?

Dotychczas praca zdalna regulowana była jedynie przepisami wprowadzonymi na początku pandemii, które miały za zadanie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii COVID 19. Tym razem zasady pracy zdalnej zostały opisane szczegółowo i odnajdą codziennie i uniwersalne zastosowanie.

Praca zdalna polega na wykonywaniu obowiązków służbowych częściowo lub całkowicie w miejscu wskazanym przez pracownika, za każdym razem uzgodnionym z pracodawcą. Ważnym rozróżnieniem jest, że mamy do czynienia z pracą zdalną tylko jeśli to pracownik wskazuje miejsce wykonywania obowiązków służbowych, nie pracodawca.

Na pracę zdalną będzie można przejść przy zawieraniu umowy o pracę lub już w trakcie jej trwania. Z polecenia pracodawcy i jak i pracownika. Pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej w sytuacji stanu wyjątkowego, czy w przypadku braku możliwości zapewniania bezpiecznego i higienicznego stanowiska pracy.

Całkiem nową regulację stanowi wprowadzenie pracy zdalnej w uzgodnieniu z pracownikiem lub na jego wniosek. Każdy pracownik będzie mógł złożyć wniosek o zastosowanie pracy zdalnej. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę będzie mogło być zawarte przed lub w trakcie zatrudnienia. Odmowa w przypadku pracowników sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną, wychowujących dziecko do 4 roku życia oraz pracownic w ciąży będzie możliwa jedynie, jeżeli praca zdalna nie jest możliwa ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W każdym momencie można złożyć wniosek o powrót do pracy stacjonarnej, a ten będzie musiał nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni.

Na pracodawcę, którego pracownicy pracują zdalnie są nałożone szczególne obowiązki. Między innymi zapewnienie materiałów i narzędzi pracy, obsługi technicznej, która wesprze codzienną pracę czy pokrycie kosztów takich jak energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

Pracodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej przez pracownika. Kontrola ta jednak musi zostać określona w regulaminie lub porozumieniu zawartym pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Wspomnianej kontroli mogą podlegać warunki BHP lub procedury ochrony danych osobowych.

Dodatkowym rozwiązaniem jest wprowadzenie okazjonalnej pracy zdalnej, której wymiar wynosi do 24 dni w roku. Okazjonalna praca zdalna jest praktycznie okrojoną wersją pracy zdalnej, a jej wdrożenie ma zapewnić większą elastyczność pracy.

Powyżej opisane regulacje stanowią duże zmiany dla pracowników, daje też wiele nowych możliwości, a oprogramowanie enova365 umożliwi obsługę pracowników pracujących zdalnie zgodnie z przepisami prawa. Oby praca zdalna odnalazła zastosowanie wszędzie tam, gdzie są ku temu możliwości.

Źródło 1

Źródło 2

,
Poprzedni news
Nowa wersja enova365 2206.3.4
Następny news
Październik – miesiąc cyberbezpieczeństwa

Zobacz inne newsy

,

ERP enova365 wersja 1908.0.1

enova365.1908.0.1.pierwotnie była planowana na koniec sierpnia 2019 r., stąd numer wersji. Data publikacji uzależniona była od dostępności specyfikacji webAPI serwisu Białej Księgi. Wśród nowych zmian w systemie jest m.in:…
czytaj całość