Aktualności

Nowa wersja enova365 2206.3.4

W dniu 26 sierpnia producent oprogramowania enova365 opublikował nową aktualizację oznaczoną numerem 2206.3.4. Zmiany zostały wprowadzone w wersji standard we wszystkich wariantach kolorystycznych oraz multi srebrnej i złotej. Najważniejsze zmiany objęły moduł Kadry i Płace, Pulpity HR i Księgowość.
W  module Kadry i Płace zostały wprowadzone następujące zmiany
 • Praca zdalna – została wprowadzona możliwość zdefiniowania rodzajów pracy zdalnej oraz ewidencji jej okresów w kartotece pracownika. Pojawiła się możliwość odnotowania oświadczenia pracownika o warunkach lokalowo technicznych do świadczenia pracy zdalnej, oraz lokalizacji jej wykonywania. Wprowadzono następujące definicje rodzaju pracy zdalnej:
  • Na wniosek – kobieta w ciąży
  • Na wniosek – opiekun osoby niepełnosprawnej
  • Na wniosek – rodzic dziecka do 4 r.ż.
  • Na wniosek pracownika
  • Okazjonalna
  • Zlecona przez pracodawcę
 • W zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodana została nowa definicja strefy czasu pracy „Praca zdalna”. Strefa ta została zdefiniowana analogicznie jak „Praca w normie”.
 • W zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych dodano nową kategorię do e-wniosków „Związane z pracą zdalną” wraz z nowymi definicjami e-wniosków.
 • W zakładce Kadry i płace/Kadry/Definicje oświadczeń została dodana nowa definicja oświadczenia „Warunki do pracy zdalnej”.
W kartotece pracownika wprowadzono następujące zmiany:
 • Pojawiła się nowa zakładka Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej, na której można dodać adresy pracy zdalnej, gdzie będą widoczne miejsca pracy zdalnej pracownika.
 • Pojawiła się nowa zakładka Kalendarz/Praca zdalna, na której w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będą widoczne okresy pracy zdalnej z e-wniosków złożonych przez pracownika lub poprzez zlecenie ze strony pracodawcy.
Księgowość
 • JPK W związku z aktualizacją w dniu 18 sierpnia 2022 r. certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska testowego test-e-dokumenty.mf.gov.pl, zaktualizowaliśmy certyfikat w systemie. Od tego momentu do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym należy używać nowego certyfikatu.
W wersji mulit, interfejsie przeglądarkowym Pulpitów HR wprowadzono następujące zmiany:
 • Pojawił się nowy „e-wniosek o urlop wypoczynkowy dodatkowy„, który należy do kategorii „Związane z nieobecnościami”. Dla pracowników, którzy mają wprowadzony w kartotece stopień niepełnosprawności oraz naliczony limit nieobecności „Urlop wypoczynkowy dodatkowy”
 • e-wnioski W konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych dodano nową kategorię e-wniosków „Związane z pracą zdalną” oraz następujące definicje e-wniosków do wykorzystania w Pulpicie Pracownika/Kierownika:
  • e-wniosek o pracę zdalną
  • e-wniosek o pracę zdalną – kobieta w ciąży
  • e-wniosek o pracę zdalną – opiekun osoby niepełnosprawnej
  • e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 4 r.ż.
  • e-wniosek o pracę zdalną okazjonalną
  • e-wniosek oświadczenie pracownika o warunkach pracy zdalnej
  • e-wniosek zgłoszenie miejsca wykonywania pracy zdalnej
  • e-wniosek zlecenie pracy zdalnej – wniosek składany przez kierownika.
W wersji platynowej standard w module kadry i płace została wprowadzona następująca funkcjonalność:
 • Pojawiła się na liście Kadry i płace/Kadry/Ewidencje nowa podlista „Praca zdalna”. Lista zawiera następujące okresy pracy zdalnej wynikające z zapisów w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna:
  • Na wniosek – kobieta w ciąży,
  • Na wniosek – opiekun osoby niepełnosprawnej,
  • Na wniosek – rodzic dziecka do 4 r.ż.,
  • Na wniosek pracownika,
  • Okazjonalna,
  • Zlecona przez pracodawcę.

Więcej informacji o zmianach wprowadzonych aktualizacją o nr 2206.3.4. można znaleźć w ulotce.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i DOK.

, ,
Poprzedni news
Aplikacja mobilna SaldeoSMART
Następny news
Praca zdalna zostaje na stałe

Zobacz inne newsy

,

ERP enova365 wersja 1908.0.1

enova365.1908.0.1.pierwotnie była planowana na koniec sierpnia 2019 r., stąd numer wersji. Data publikacji uzależniona była od dostępności specyfikacji webAPI serwisu Białej Księgi. Wśród nowych zmian w systemie jest…
czytaj całość