Symfonia 50c

Symfonia 50c

Symfonia 50 cloud to nowa generacja rozwiązania Symfonii 2.0. Skoncentrowana w obszarze finansowo – księgowym, czyli moduły takie jak Symfonia 50c Finanse i Księgowość, oraz handlowym w modułach Symfonia 50c Handel.

Symfonia 50c posiada wszystkie funkcjonalności Symfonii 2.0. Producent oprogramowania dba, aby na bieżąco rozwijać swój system pod kątem zmieniających się przepisów prawnych, a także w kontekście funkcjonalnym, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom swoich klientów.

Symfonia 50c Finanse i Księgowość:

Symfonia 50c Finanse i Księgowość to następca Symfonii 2.0 Finanse i Księgowość. System opracowany został w nowej technologii dając przy tym znacznie więcej korzyści biznesowych, analitycznych jak i wydajnościowych dla dużej ilości dokumentów księgowych. Technologia bazy Microsoft SQL zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo i stabilność danych.

System pozwala sprawnie obsłużyć finanse, rozliczenia i księgowanie:

 • tworzy raporty dla sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej m.in. : zapisy na koncie, obroty na koncie, obroty kont aktywnych, bilans, rachunek zysków i strat,
 • zestawia miesięczne rejestry VAT z podsumowaniem w podziale na rodzaje operacji,
 • w pełni obsługuje sprawozdawczość zewnętrzną – generuje dokumenty dla urzędów, w tym wydruki informacji podsumowujących dla deklaracji VAT UE i VAT 27, wydruk kontroli podatkowej, należności czy zobowiązań,
 • automatycznie generuje pliki JPK : JPK VAT, JPK Księgi Rachunkowe, JPK WB (wyciągi bankowe).
 • Przed wygenerowaniem przelewu system daje możliwość automatycznego sprawdzania statusu, danych kontrahenta, a także poprawność danych bankowych,
 • Użytkownik ma możliwość masowego sprawdzenia statusu kontrahentów z pozycji kartotek dokumentów. Po zaznaczeniu np. wszystkich dokumentów zarejestrowanych w wybranym miesiącu będzie możliwość ich zbiorczego sprawdzenia (czy dane rachunki są zgodne z rachunkami na białej liście),
 • W przypadku kontroli ze strony urzędu skarbowego ważna jest możliwość udowodnienia, że podatnik dokonał w odpowiednim czasie niezbędnych weryfikacji numerów rachunków bankowych dlatego system archiwizuje każdorazowe sprawdzenie kontrahenta.

Program wspiera obsługę elektronicznych sprawozdań finansowych na każdym etapie.

 • System umożliwia zebranie odpowiednich danych finansowych po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany rok obrachunkowy.
 • Korzystając z danych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym czy rachunku przepływów pieniężnych, program automatycznie proponuje rodzaj e-sprawozdania właściwego dla danej organizacji.
 • Po wyborze odpowiedniego rodzaju e-sprawozdania system wypełni go danymi finansowo-księgowymi.
 • Po zatwierdzeniu i podpisaniu dokumentu przed odpowiednie osoby w firmie, e-sprawozdanie można wysłać do KRS lub KAS.
 • Obsługa przelewów do różnych podmiotów i osób fizycznych na podstawie danych wprowadzonych do kartotek. System daje możliwość wystawienia zarówno papierowych jak i elektronicznych przelewów pojedynczych i zbiorczych poleceń przelewów.

Symfonia 50c Handel:

Symfonia 50c Handel to następca Symfonii 2.0 Handel, tym samym jest to program księgowy dla firm handlowych i usługowych. Posiada wszystkie funkcjonalności poprzednika. System zawiera narzędzia umożliwiające wystawianie faktur w postaci elektronicznej, pozwala na zarządzanie fakturami (także papierowymi), daje możliwość przechowywania, podpisywania i wysyłanie dzięki współpracy z Repozytorium Dokumentów. Technologia bazy Microsoft SQL zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo i stabilność danych.

Integracja z Finanse i Księgowość

Program Symfonia 50c Handel  umożliwia synchronizację z Symfonia 50c Finanse i Księgowość oraz systemem zarządzania środkami trwałymi. Mogą one być następnie wykorzystane do rejestracji procesu użytkowania w dokumentacji finansowo-księgowej.

Najważniejsze funkcjonalności:
 • przeznaczony dla firm rozliczających się uproszczoną księgowością;
 • obsługuje dokumenty handlowe, magazynowe i kasowe;
 • umożliwia pełną obsługę magazynów;
 • obsługuje transakcje gotówkowe i bezgotówkowe w firmie;
 • obsługuje płatności i rozrachunki;
 • zawiera pakiet raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych;

Symfonia 50c Środki Trwałe

Następca Symfonii 2.0 Środki Trwałe. Posiada wszystkie funkcjonalności poprzednika. System opracowany został w nowej technologii dając przy tym znacznie więcej korzyści biznesowych, funkcjonalnych jak i wydajnościowych dla dużej ilości środków trwałych. Technologia bazy Microsoft SQL zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo i stabilność danych.

Kontrola nad majątkiem:

Program zapewnia szybką ewidencję i amortyzację środków trwałych. Ułatwia kontrolę nad majątkiem przedsiębiorstwa oraz automatyzuje wiele czynności. Szeroki wybór zestawień usprawnia analizowanie i raportowanie posiadanych zasobów.

Integracja z Finanse i Księgowość:

Program Symfonia 50c Środki Trwałe umożliwia synchronizację z Symfonia 50c Finanse i Księgowość wyników operacji związanych z użytkowaniem środków trwałych w firmie. Mogą one być następnie wykorzystane do rejestracji procesu użytkowania środków trwałych w dokumentacji finansowo-księgowej.

Najważniejsze funkcjonalności:
 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • niezależna amortyzacja biznesowa i podatkowa;
 • amortyzacja środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną;
 • obsługa niskocennych składników majątku;
 • automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych;
 • aktualizacja wyceny wartości środków trwałych;
 • szeroki wybór zestawień i raportów;

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.