Aktualności

Nowa wersja enova365 seria 2212.5.14

W miniony piątek producent enova365 opublikował nową wersję oprogramowania związaną ze zmianami w przepisach. W wyniku nowych przepisów główne zmiany zostały wprowadzone w module kadry i płace, Pulpity HR, pracownika oraz kierownika. Ponadto wprowadzono zmiany wdrażające nowości w module BI oraz Workflow.

W module kadry i płace wprowadzono następujące zmiany:

 • W funkcjonalności informacje o warunkach zatrudnienia zostały wprowadzone zmiany wdrażane w wyniku podpisania przez Prezydenta RP nowelizacji Kodeksu pracy, które wejdą w życie w ciągu 21 dni od ich publikacji. W ramach wspomnianych zmian dostosowane zostały informacje o warunkach zatrudnienia, które zostały uzupełnione o parametry:
  1. Praca na stanowiskach z monitorami ekranowymi
  2. Przerwa niewliczana do czasu pracy z art. 141 KP
  3. System czasu pracy (zmianowy, równoważny, mieszany lub nie dotyczy)
 • W funkcjonalności umowa o pracę, w zakładce etat/umowa o pracę pojawiła się nowa sekcja, „Umowa na okres próbny”. Uwzględnia ona przedłużenie umowy o czas urlopu oraz innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.
 • Funkcjonalność elektroniczna dokumentacja pracownicza została uzupełniona o część E. Uwzględnia ona dokumenty związane z kontrolą pracowników związaną z trzeźwością oraz na obecność środków działających podobnie do alkoholu.
 • W pracy zdalnej wprowadzony został mechanizm weryfikacji czasu pracy, która przewidziała różnice czasowe. Nanoszenie stref czasu pracy jest uzależnione od wyboru lokalizacji podczas rejestracji zdarzenia RCP w Pulpicie pracownika.
 • Dodano nowe definicje nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.)”. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., pracownikowi przysługuje 2 dni lub 16 godzin w roku zwolnienia od pracy ze względu na działanie siły wyższej.
 • W konfiguracji programu dodana została nowa definicja nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173.1 kp)”. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje do 5 dni w roku kalendarzowym urlopu opiekuńczego, w celu zapewnienia osobistej opieki osobie będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec, małżonek) bądź zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia ze względów medycznych.

W module Ewidencja Środków Pieniężnych pojawiły się zmiany:

 • W funkcjonalności Elektroniczne Wyciągi Bankowe Filtr Citi Direct (SWIFT) poprawione zostało ustawianie rachunku bankowego na operacjach technicznych dotyczących przeksięgowań VAT w transakcjach MPP.
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice udostępniona została komunikacja oparta o webservice z bankiem Citi Handlowy. Dzięki webservice Citi Handlowy API bezpośrednio z programu można sprawdzić saldo rachunków bankowych, pobrać historię operacji i wyciągi bankowe czy zrealizować przelewy.

W Pulpitach HR wprowadzono następujące zmiany:

 • W konfiguracji programu w kategorii „Związane z nieobecnościami” dodane zostały nowe e-wnioski o zwolnienie od pracy ze względu na działanie siły wyższej, „e-wniosek o urlop wychowawczy” oraz powstała nowa definicja dokumentu dodatkowego „e-wniosek o urlop opiekuńczy niepłatny”
 • Zmodyfikowane zostały wnioski o pracę zdalną. Pojawiło się pole „Lokalizacja”. Pracownik składając wniosek o pracę zdalną, będzie mógł wskazać miejsce z którego będzie wykonywał pracę.
 • Zmodyfikowane zostały wnioski o pracę zdalną dla grupy uprzywilejowanych pracowników, wobec których pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o pracę zdalną. Są to m.in.: pracownica w ciąży, rodzic dziecka do 8 r.ż., pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W module Pulpit Kierownika zmiany objęły:

 • Czas pracy i nieobecności, gdzie pojawiła się nowa lista „praca zdalna”, która prezentuje informacje o okresach pracy zdalnej podległych pracowników.

W module Pulpit Pracownika:

 • Czas pracy i nieobecności, gdzie pojawiła się nowa lista „praca zdalna”, która prezentuje informacje o okresach pracy zdalnej pracownika.

W module BI wprowadzono nową funkcjonalność:

 • Zewnętrzne bazy danych – wprowadzony został mechanizm obsługi zewnętrznych źródeł danych w module BI. Pozwala on na zapis wyników analiz w zewnętrznych bazach danych SQL. Dostarczone zostały narzędzia ułatwiające pracę z zewnętrznymi bazami danych, w tym czynności pozwalające na przenoszenie dotychczas funkcjonujących analiz do zewnętrznych źródeł danych.

W module Workflow pojawiła się funkcjonalność:

 • Pozostałe – rozbudowana została funkcjonalność klas bazowych w definicjach dokumentów dodatkowych o obsługę wszystkich tabel. Dzięki temu rozwiązaniu tabela, która jest podstawą do definicji dokumentu dodatkowego, nie ogranicza możliwości użycia klasy bazowej.

 

Więcej informacji o zmianach wprowadzonych aktualizacją o nr 2212.2.5 można znaleźć w ulotce.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i DOK.

, ,

Przeczytaj więcej o KSeF

Poprzedni news
Życzenia Wielkanocne
Następny news
Wiosenna promocja Symfonia

Zobacz inne newsy

,

ERP enova365 wersja 1908.0.1

enova365.1908.0.1.pierwotnie była planowana na koniec sierpnia 2019 r., stąd numer wersji. Data publikacji uzależniona była od dostępności specyfikacji webAPI serwisu Białej Księgi. Wśród nowych zmian w systemie jest m.in:…
czytaj całość