Aktualności

Nowa wersja enova365 seria 2212.2.5

W dniu 20.01.2023 producent oprogramowania enova365 opublikował nową wersję oznaczoną numerem 2212.2.5. Zmiany obejmują moduły Handel, Kadry Płace, Księgowość Sprzedaż i Produkcja, we wszystkich wersjach kolorystycznych oraz praca hybrydowa, Pulpity HR oraz Pulpit Klienta Biura Rachunkowego.
W module handel wprowadzono następujące zmiany.
 • dokumentach handlowych uniemożliwiono predekretowanie dokumentów ewidencji, jeśli źródłowy dokument znajduje się w określonym stanie.
 • W funkcjonalności KSeF umożliwiony został wybór oddziału podczas tworzenia dokumentu ewidencji z pobranego pliku KSeF. Wybrany w oknie parametrów oddział zostanie ustawiony w tworzonym dokumencie. Umożliwiony został również wybór oddziału w oknie parametrów importu faktury KSeF do ewidencji z pliku.
Moduł Kadry i Płace został zaktualizowany o poniższe funkcjonalności.
 • Dostosowane zostały naliczenia ulgi podatkowej przy preferencyjnym opodatkowaniu dochodów do przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r.
 • Zaliczka podatku – zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r. obsłużone zostały stosowanie przez płatników oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi.
 • Składka Zdrowotna W celu dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów składkowo-podatkowych zrobiony został refaktoring algorytmu składki zdrowotnej.
 • Praca zdalna dodany został nowy parametr związany z pracą zdalną. W kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna możemy określić „Model pracy”, dostępne wartości: praca stacjonarna, hybrydowa, zdalna, nie dotyczy.
 • Definicja Elementów Wynagrodzenia dostosowana została konfiguracja elementów wynagrodzenia, tak aby wliczanie elementu wynagrodzenia do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny było możliwe poprzez odpowiednie ustawienie parametru.
Wydruki w module Kadry Płace
 • Deklaracja PIT, dodany został wydruk w formacie ASPX dla deklaracji PIT-11(29).
 • Deklaracja PIT, zaktualizowane zostały przypisy na wydruku Deklaracja PIT-4R(12).
 • Oświadczenia i wnioski dodany został nowy wydruk Oświadczenie – PIT-2A
W module księgowość zaktualizowane zostały poniższe elementy.
 • Deklaracje PIT Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. o wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu zaktualizowany został limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo).
 • Ewidencja pojazdów W związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w konfiguracji programu zaktualizowane zostały stawki za 1 km przebiegu pojazdu
 • JPK dodana została możliwość pobierania wielu plików JPK
 • Opis analityczny Na liście Zestawienie dokumentów dodany został filtr Data, w którym domyślnie ustawia się bieżąca data systemowa.
W module praca hybrydowa w wersji webowej wprowadzono poniższe zmiany.
 • W pulpicie pracy hybrydowej kierownika umożliwione zostało dodawanie Zadań pracy hybrydowej dla podległych pracowników.
 • W pulpicie pracy hybrydowej kierownika dodana została możliwość odbierania powiadomień oraz wysyłania ich do pracowników podległych danemu kierownikowi

Więcej informacji o zmianach wprowadzonych aktualizacją o nr 2212.2.5 można znaleźć w ulotce.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i DOK.

,

Przeczytaj więcej o KSeF

Poprzedni news
Życzenia świąteczne
Następny news
E-book – kompas na zmiany enova365

Zobacz inne newsy

,

ERP enova365 wersja 1908.0.1

enova365.1908.0.1.pierwotnie była planowana na koniec sierpnia 2019 r., stąd numer wersji. Data publikacji uzależniona była od dostępności specyfikacji webAPI serwisu Białej Księgi. Wśród nowych zmian w systemie jest m.in:…
czytaj całość