Aktualności

Nowa wersja enova365 seria 2204.3.5

W dniu 20.06.2022 producent oprogramowania enova365 opublikował nową wersję systemu oznaczoną numerem 2204.3.5. Aktualizacja wdraża bardzo istotne zmiany w module Kadry i Płace oraz Księgowość i Ewidencja Środków Pieniężnych w wersji standard złotej i srebrnej oraz w module Kadry i Płace w wersji standard, platynowej.
Najważniejsze zmiany w wersji standard złotej i srebrnej obejmują:
Kadry i Płace
 • Zaktualizowany został wskaźnik „wysokość należnego wynagrodzenia (procent)”, który od 1.07.2022 przyjmuje wartość 0,60%
 • Zaktualizowane zostały wskaźniki obowiązujące od 01.06.2022 r. takie jak przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, najniższe wynagrodzenie uczniów, oraz młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy.
 • Dodane zostało na wypłacie na zakładce „Podatki” pole z procentem naliczonych kosztów autorskich.
 • Umożliwiono wybór adresu email przekazywanego na deklaracje WND. Dodany został adres email pełnomocnika do kontaktu z PFRON.
 • Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022, kwota zasiłku macierzyńskiego będzie podlegała ulgom podatkowym: duża rodzina, pracujący emeryt, dla powracających z zagranicy, do ukończenia 26 roku życia.
 • W funkcjonalności ulga podatkowa zmieniona została wartość kwoty wolnej od podatku, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022.
 • Ulga podatkowa: wyłączone zostało naliczanie ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022, zgodnie z nowymi przepisami.
 • W funkcjonalności koszty uzyskania przychodu zablokowana została możliwość ustawienia kosztów autorskich jednocześnie na zakładce Dane podatkowe oraz na zakładce Płace/Koszty autorskie.
 • Koszty uzyskania przychodu, dodana została możliwość zablokowania automatycznego czasu przepracowanego pobieranego do wyliczenia współczynnika kosztów autorskich wprowadzanych na zakładce Płace/Koszty autorskie. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie dodane zostały kolumny:
  • Czas przepracowany
  • Korygowany
  • Współczynnik KUP 50
 • Dostosowane zostało naliczanie składki zdrowotnej osoby współpracującej do nowych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022. Jako podstawa składki zdrowotnej będzie przyjmowane 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.
 • Zaktualizowany został próg podatkowy zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym została obniżona z 17% do 12%.
 • Zostało zablokowane wyliczanie podwójnej zaliczki podatku zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Dla wypłat z datą wypłaty 1 lipca 2022 bądź późniejszą nie będzie wyliczana zaliczka według zasad 2021.
Wydruki
 • Do paska wypłaty dodana została informacja o procencie kosztów autorskich. Na opcjach wydruków dostępny jest parametr „Wsp. koszty 50%” domyślnie ustawiony na „TAK”, co oznacza, że na procent kosztów zostanie wyświetlony, o ile został naliczony na wypłacie.
 • Zaktualizowany został raport Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dodatkowo w parametrach wydruku dodany został parametr „Interaktywny pdf”, który domyślnie ustawiony jest na „Nie”. Po zaznaczeniu tego parametru na „Tak” oraz uruchomieniu raportu jako dokumentu PDF została udostępniona możliwość otwarcia wydruku w trybie do edycji, wprowadzenia zmian, a następnie wydrukowania z wprowadzonymi zmianami.
 • Zaktualizowany został wydruk NIP-7 do wersji 6. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19.07.2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.
Ewidencja Środków Pieniężnych
 • W funkcjonalności odsetki zaktualizowane zostały wartości odsetek obowiązujące od 9.06.2022. Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.
Księgowość
 • W funkcjonalności deklaracje PIT w związku z nowymi przepisami obniżono pierwszy próg skali podatkowej z 17% na 12%, ulgę podatkową ustalono na poziomie 3600 PLN oraz wycofano możliwość stosowania ulgi na klasę średnią.
 • Deklaracje PIT w związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniach podatku PIT liniowego od 1 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej do wysokości 8700 PLN rocznie od podstawy opodatkowania.
 • Deklaracje PIT w związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniach podatku PIT w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych od 1 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania do wysokości 50% zapłaconej składki zdrowotnej.
Wersja platynowej, standard wprowadzono następującą zmianę:
Kadry i Płace
 • W funkcjonalności pracownik zewnętrzny Na formularzu umowy zewnętrznej zwiększono limit znaków do 4000 w polu „Zakres obowiązków”, które znajduje się na zakładce „Ogólne” w sekcji „Umowa”.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w ulotce.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i DOK.

Poprzedni news
Nowa wersja SaldeoSMART
Następny news
Nowa wersja Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.1.a

Zobacz inne newsy

,

ERP enova365 wersja 1908.0.1

enova365.1908.0.1.pierwotnie była planowana na koniec sierpnia 2019 r., stąd numer wersji. Data publikacji uzależniona była od dostępności specyfikacji webAPI serwisu Białej Księgi. Wśród nowych zmian w systemie jest…
czytaj całość
Menu