Aktualności

Nowa wersja enova365 seria 2204.2.2.

W dniu 13.05.2022 producent oprogramowania enova365 opublikował nową wersję o numerze 2204.2.2. Aktualizacja wprowadza zmiany w wersji złotej oraz srebrnej standard w modułach Handel, Kadry i Płace, Finanse i Księgowość oraz Produkcja, w wersji multi w tych samych kolorach w module Kadry i Płace. W wersji platynowej multi aktualizacja obejmuje moduł Kadry i Płace.
Najważniejsze zmiany w wersji srebrnej i złotej standard dotyczą:
Handel
 • w dodatku e-Sklepy Konektor zostało zdefiniowane zadanie globalne dla Harmonogramu zadań służące do automatycznego pobierania zamówień z platform Allegro.
 • e-Sklepy Konektor W definicji XML do wysyłania towarów do platformy Shoper została usunięta nadmierna kontrola znaków specjalnych w nazwie towaru.
Kadry i Płace
 • w funkcjonalności koszty uzyskania przychodu został umożliwiony wybór okresu rozliczania kosztów autorskich uzupełnianych w kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie.
 • W funkcjonalności Pracownik do organizatora widoku został dodany worker, który:
  • na liście pracowników zwraca wiek pracownika,
  • w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Rodzina zwraca wiek członka rodziny.
 • PKZP, ZFM Na liście Kadry i płace/PKZP, ZFM…/PKZP, ZFM.. oraz Kadry i płace/PKZP, ZFM…/Pożyczki zostało zmodyfikowane działanie poniższych workerów:
  • ZaOkresInfo.StanZadłużenia,
  • ZaOkresInfo.Spłaty,
  • ZaOkresInfo.RazemSpłaty,
  • ZaOkresInfo.Odsetki.

Powyższe workery będą wykazywały wartości w zależności od wskazanego okresu w filtrze.

(poprawione funkcje)

 • Zostało umożliwione naliczenie wypłaty umowy cywilnoprawnej za okres dłuższy niż 1 miesiąc na przełomie lat.
 • W funkcjonalności Podatek został zmodyfikowany algorytm naliczenia podatku wg ustawy z dnia 24.02.2022. W sytuacji, gdy w każdym miesiącu była jedna wypłata i wystąpił przypadek, gdzie przychód miesięczny był wyższy niż 12800 zł to dochód pracownika był zawyżony i następowało szybsze przekroczenie progu podatkowego.
 • Deklaracje ZUS zostało poprawione wykazywanie na deklaracji ZUS DRA osób przebywających na urlopach bezpłatnych przez cały miesiąc, które w danym miesiącu nie otrzymały żadnych wynagrodzeń podlegających oskładkowaniu.
Dodatki
 • W związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności „Pakiet mobilności (kierowcy)” nastąpiły zmiany w funkcjonalności „Pracownicy Eksportowi„, dlatego prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem w celu zaktualizowania konfiguracji. Bez dokonania aktualizacji konfiguracji funkcjonalność „Pracownicy Eksportowi” nie będzie działała właściwie.
 • W dodatku Pracownicy Eksportowi zostało zmodyfikowane naliczanie wypłat w przypadku, gdy pracownik oznaczony jako kierowca z pakietem mobilności miał wypłaconą pierwszą wypłatę w miesiącu bez uwzględnienia diet (parametr „Pakiet mobilności” był zaznaczony, ale nie została uzupełniona informacja dotycząca diet na zestawieniu). Następnie została wprowadzona informacja o dietach. Po naliczeniu kolejnej wypłaty, np. z premią, w podstawie opodatkowania nie było odliczone 30% diet pomniejszających podstawę opodatkowania.
 • Pracownicy Eksportowi Umożliwiliśmy naliczenie wypłaty ze składkami na fundusz emerytur pomostowych (FEP) dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę. ]
 • Pakiet mobilności kierowcy Dodaliśmy nową funkcjonalność „Pakiet mobilności (kierowcy)”. Funkcjonalność umożliwia ewidencjonowanie oraz rozliczanie kierowców oddelegowanych za granicę w ramach tzw. Pakietu Mobilności
 • Pakiet mobilności kierowcy Dodaliśmy możliwość edycji wartości diet na zakładce Etat/Pracownik za granicą. Po zaznaczeniu przy danym wierszu parametru „Korekta ręczna” na TAK odblokuje się do edycji „Wartość diet”. Po wpisaniu ręcznie wartości diet informacja zostanie uwzględniona na wypłacie. Dodatkowo na formularzu wypłaty dodaliśmy zakładkę „Pracownik za granicą”, na której umieściliśmy informacje odnośnie wartości diet, kwoty obniżenia podstawy składek ZUS oraz kwoty obniżenia podstawy opodatkowania.
 • Pakiet mobilności kierowcy Do wydruków Paski wypłat oraz Pasek wypłaty w formacie repx dodaliśmy wiersz „Pracownik za granicą” zwierający informacje „Wartość diet”, „Kwota obniżenia podstawy składek ZUS”, „Kwota obniżenia podstawy opodatkowania”, które są naliczone na danej wypłacie.
 • Pakiet mobilności kierowcy Zmodyfikowaliśmy naliczanie wypłat zawierających składkę na fundusz emerytur pomostowych (FEP).
Ewidencja Środków Pieniężnych
 • Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 06.05.2022 r. Aktualne wartości poniżej:
  • Odsetki ustawowe – 8,75%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 10,75%
  • Odsetki maksymalne – 21,5%
  • Odsetki od zaległości podatkowych – 13,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

(poprawione funkcje)

 • W funkcjonalności Rozrachunki wg dokumentów zostało przywrócone poprzednie prawidłowe działanie i Operator na liście Rozrachunki wg dokumentów może przeglądać płatności i zapłaty, do których ma nadany dostęp. Jednocześnie poprawiony został błąd wyliczania praw w złożonej strukturze zależności, takiej jak Rozrachunek -> Płatność -> Dokument.
Księga Inwentarzowa

(wydruki)

 • W funkcjonalności Środek trwały został poprawiony błąd wydruku Karta środka trwałego – wartości niematerialnej (prawnej) w mechanizmie raportowania XtraReports.
Księgowość
 • Deklaracja CIT-8 W związku z rozbudowaniem w wersji 2112.7.12 mechanizmów umożliwiających wykluczenie dekretów zamknięcia podczas przygotowywania rocznego rozliczenia CIT-8 oraz koniecznością uwzględniania dekretów wykraczających poza zakres okresu obrachunkowego, został zmieniony sposób pobierania danych do deklaracji CIT-8 na formularzu 31.
 • Deklaracja CIT-ST Dla eDeklaracji CIT-ST(8) została przywrócona aktywność poprzedniej wersji schemy: 1-0E. Zmiana jest spowodowana oznaczeniem na stronach ministerialnych schemy eDeklaracji CIT-ST(8) w wersji 2-0E jako nieaktualnej.
 • Praca na wielu bazach W czynności „Zbiorcze dodawanie CIT8” została dodana możliwość zbiorczego dodawania deklaracji na najnowszym wzorcu formularza CIT-8(31).
 • Dla baz danych z konfiguracją wielooddziałowości została dodana w schematach księgowych możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku wykonania schematu na Oddział ewidencji. Dotychczas warunek na Oddział ewidencji w trybie uproszczonym dostępny był tylko na pozycjach schematu księgowego. Aktualnie można go używać dla pozycji oraz całego schematu.
Produkcja

(poprawione funkcje)

 • zleceniu produkcyjnym została poprawiona funkcjonalność związana z wyświetlaniem pozycji w oknie pośrednim relacji ZP – RWP (zlecenie produkcyjne – rozchód surowców). Po ostatnio wprowadzonych zmianach w oknie pośrednim, związanych z wyświetlaniem niezerowych pozycji, przywrócono funkcjonalność wyświetlania wszystkich pozycji technologicznych, także tych z ilością 0.
Najważniejsze zmiany w wersji srebrnej i złotej multi (interfejs przeglądarkowy) dotyczą:
Pulpit Pracownika
 • Poprawiliśmy funkcjonalność związaną z wyświetlaniem pozycji w oknie pośrednim relacji ZP – RWP (zlecenie produkcyjne – rozchód surowców). Po ostatnio wprowadzonych zmianach w oknie pośrednim, związanym z wyświetlaniem niezerowych pozycji, została przywrócona funkcjonalność wyświetlania wszystkich pozycji technologicznych, także tych z ilością 0.
Najważniejsze zmiany w wersji platynowej multi (interfejs przeglądarkowy) dotyczą:
Pulpity HR
 • Poprawiliśmy akceptowanie przez kierownika e-wniosku o nadgodziny złożonego przed aktualizacją programu do nowszej wersji.

 

Szczegółowy opis zmian znajduje się w ulotce.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i DOK.

 

Przeczytaj więcej o KSeF

Poprzedni news
DAMAL jako partner biznesowy
Następny news
KSeF, czyli Krajowy System eFaktur – co przyniesie?

Zobacz inne newsy

,

ERP enova365 wersja 1908.0.1

enova365.1908.0.1.pierwotnie była planowana na koniec sierpnia 2019 r., stąd numer wersji. Data publikacji uzależniona była od dostępności specyfikacji webAPI serwisu Białej Księgi. Wśród nowych zmian w systemie jest m.in:…
czytaj całość