Aktualności

Nowa wersja enova365 seria 2112.8.13

W dniu 22.04.2022 producent enova365 opublikował kolejną aktualizację oprogramowania. Zmiany obejmują wersję standard we wszystkich kolorach, oraz multi w kolorze platynowym, które obejmują następujące moduły: Handel i Magazyn, Kadry Płace, Finanse i Księgowość oraz Produkcja.

W wersji standard w kolorze srebrnym i złotym zostały wprowadzone poniższe zmiany.

Handel
 • W funkcjonalności dokumenty fiskalizowane zostało poprawione tworzenie i grupowanie raportów fiskalnych dla paragonów oraz korekt paragonów. Teraz przy grupowaniu będzie uwzględniony rodzaj VAT dokumentu handlowego.
 • W przypadku generowania pliku JPK_FA(4), który był generowany popranie, lecz miał błędne oznaczenie kodu systemowego jako JPK_FA(3). Poprawione zostało również generowanie pliku JPK_MAG, podczas którego zdarzało się, że były pomijane dokumenty PW.
 • Została poprawiona czynność Tax Free/Zwrot VAT. Teraz stworzona korekta paragonu będzie posiadała Rodzaj (VAT) = Eksportowy podróżny.
Kadry i Płace
 • Zostało dostosowane naliczanie umów cywilnoprawnych od netto do zmian wynikających z Polskiego Ładu dotyczących ulg podatkowych (np. zaniechanie poboru podatku do kwoty 30 tys. zł, duża rodzina) oraz pobierania korzystniejszej zaliczki na podstawie ustawy z dnia 24.02.2022 r. zawierającej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r.
 • Na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON/DEK-R została dodana aktualna wersja formularza DEK-R (v2). Dodatkowo zmieniliśmy nazwę przycisku z „Nowy DekR” na „Nowy DEK-R”.
 • W dodatku Pracownicy Eksportowi w przypadku, gdy podstawa opodatkowania po pomniejszeniu o 30% wartości diet jest niższa niż podstawa składek społecznych, wartości składek społecznych pomniejszających podstawę opodatkowania oraz składki zdrowotnej pomniejszającej naliczoną zaliczkę na podatek (podatek 2021) zostaną wyliczone nie od kwoty będącej równowartością podstawy składek (społecznych i zdrowotnej) a od sumy elementów opodatkowanych podlegającym składkom społecznym i zdrowotnej (podatek 2021).
Ewidencja Środków Pieniężnych
 • Zostało poprawione generowanie wydruku dokumentów rozliczeniowych kompensaty w mechanizmie raportowania XtraReports. Przed zmianą podczas generowania wydruku kompensaty wystawionej na pracownika pojawiał się błąd: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Po zmianie błąd nie występuje.
Księgowość
 • W funkcjonalności deklaracje PIT został zmieniony sposób wyliczania opłaconych składek społecznych pobieranych do podstawy wymiaru składki zdrowotnej (pomniejszających dochód). Wprowadzona zmiana pozwoli obsłużyć przypadek, gdy na formularzach zaliczek podatku dochodowego wprowadzane są wartości składek społecznych opłaconych, a jednocześnie wystąpiła strata lub dochód niższy niż wartość składek.
 • Została wprowadzona możliwość oznaczania jako Dekret zamknięcia dekretów z datą ostatniego dnia okresu obrachunkowego. Dotychczas możliwe było wprowadzenie dekretów zamknięcia wyłącznie w ostatnie dni kolejnych miesięcy. Obecne rozwiązanie pozwoli na uwzględnianie lub pominięcie dekretów zamknięcia m.in. podczas obliczania zestawień księgowych czy przeglądania obrotów i sald kont księgowych.
W wersji platynowej Standard zmiany wprowadzono w module Kadry i Płace.
 • Funkcjonalność PFRON została dostosowana do wielooddziałowości formularza deklaracji DEK-R, który jest dostępny z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje PFRON/DEK-R. W przypadku bazy wieloodziałowej na formularzu deklaracji DEK-R będzie widoczna zakładka „Jednostka organizacyjna” z możliwością wyboru jednostki, która jest przypięta do danego oddziału.
 • W wersji multi platynowej w module Kadry i Płace (interfejs przeglądarkowy) została poprawiona funkcja magazynu nadgodzin. Poprawione zostało nanoszenie stref czasu pracy na dniu pracy w przypadku autoakceptacji e-wniosku o nadgodziny. Dotychczas w przypadku pracowników, którzy mieli w kartotece w zakładce Kadry/Dostęp WWW ustawione automatyczne zatwierdzanie wniosku lub nie mieli bezpośredniego przełożonego, co również wiązało się z autoakceptacją wniosków, wniosek o pracę w nadgodzinach nanosił na dzień pracy tylko strefę „Praca poza normą”. Powodowało to, że wypracowane nadgodziny (odchyłki + ewentualnie dopłata do nadgodzin) podlegały tylko wypłacie w miesiącu ich wypracowania, a nie dopiero na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku okresów rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc. Obecnie automatyczne zatwierdzanie e-wniosku o nadgodziny nanosi na dniu pracy strefy „Praca poza normą” oraz „Nadgodziny do przeniesienia”, co umożliwia odbiór przez pracownika wypracowanych nadgodzin lub oznaczenie ich do wypłaty.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w ulotce.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i DOK.

Poprzedni news
Życzenia Świąteczne
Następny news
Nowa wersja enova365 2204.1.1

Zobacz inne newsy

,

ERP enova365 wersja 1908.0.1

enova365.1908.0.1.pierwotnie była planowana na koniec sierpnia 2019 r., stąd numer wersji. Data publikacji uzależniona była od dostępności specyfikacji webAPI serwisu Białej Księgi. Wśród nowych zmian w systemie jest…
czytaj całość
Menu