Aktualności

Nowa wersja enova365 seria 2104.0.0.

Producent oprogramowania enova365 wydał nową wersję programu, oznaczoną numerem 2104.0.0. Jest to wersja rozwojowa, w której opublikowane zostały nowości funkcjonalne oraz kolejna transza zmian w przepisach prawa obowiązujących w 2021 roku. Zmiany obejmują następujące moduły:

Kadry i Płace:
  • Deklaracje PIT – Dodano nowe wersje deklaracji PIT 4R(12) oraz PIT 8AR(11) obowiązujące do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021. W części D została zwiększona ilość parametrów do 12, dotyczących przesunięcia terminu zapłaty podatku. Parametry dotyczące przesunięcia wpłaty są  dostępne na formularzu deklaracji PIT 4R(12) oraz PIT 8AR(11) naliczanych za miesiąc grudzień.
  • e Deklaracje PIT Udostępniono schematy do wysyłki nowych wersji edeklaracji PIT 4R(12) oraz PIT 8AR(11), stosowanych za rok 2021 od dnia 16 kwietnia 2021.

Księgowość:

  • Deklaracja CIT 8 – Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla dekla-racji CIT 8 do wersji 30 oraz załączników: CIT 8/O do wersji 17, CIT 8/BR do wersji 8, CIT/8SP do wersji 5 oraz CIT/8S do wersji 5, CIT IP do wersji 3 oraz CIT WZ do wersji 2. Dodano także formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla nowego zał ącznika do CIT 8(30): CIT/KW(1) Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od spółek kapitałowych
  • Deklaracja CIT 8 – Na płatnościach generowanych z poziomu deklara cji CIT 8 poprzez czynność „Przygotuj płatność podatek art. 24b” zmieniono domyślne ustawienie podmiotu płatności na: Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe (KAS).

Handel:

  • Płatności dokumentów handlowych enova365 została zintegrowana z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwis Polcard. Integracje enova365 obejmują tym samym działanie z terminalami Polcard/Paytel/PeP.

Business Intelligence:

  • Panele BI – W celu skrócenia czasu wyliczania wskaźników i raportów na Panelach BI, przygotowano dodatkową funkcję korzystania z zapisanych wcześniej danych, które można generować cyklicznie. Przy użyciu tej czynności znacznie obniży się czas przetwarzania analiz.
  • Panele BI – W celu pogłębionej analizy danych na Panelach BI oraz Panelach BI formularzy, zostały dodane nowe rodzaje parametrów, które umożliwiają bardziej szczegółowe filtrowanie danych (np. po datach oraz cechach indywidualnie zakładanych przez użytkownika). Pojawiła się również informacja, które filtry są aktualnie w użyciu.
  • Kliknij i poznaj nowe funkcjonalności BI w wersji 2104.0.0.

Produkcja:

  • Rezerwacje – Wprowadzono mechanizm rezerwacji surowców pod zlecenie, pozwalający na obsługę sytuacji, w której rozchód surowców z danego zlecenia realizowany jest wcześniej określoną dostawą towaru.
  • Zlecenie produkcyjne – Z poziomu zlecenia produkcyjnego umożliwiono zapisanie szacunkowego kosztu wytworzenia, wyliczanego na podstawie ostatniej ceny zakupu surowców oraz planowanego czasu operacji.

 

Szczegółowy opis zmian znajduje się w ulotce.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i DOK.

Zgodnie przyjętą przez Soneta sp. z o. o. polityką, Klienci w ramach aktualnej gwarancji, wersję 2104.0.0. enova365 otrzymują bez dodatkowych opłat.

,
Poprzedni news
Nowa wersja enova365 seria 2012.2.3
Następny news
Nowa wersja enova365 seria 2104.2.7

Zobacz inne newsy

,

ERP enova365 wersja 1908.0.1

enova365.1908.0.1.pierwotnie była planowana na koniec sierpnia 2019 r., stąd numer wersji. Data publikacji uzależniona była od dostępności specyfikacji webAPI serwisu Białej Księgi. Wśród nowych zmian w systemie jest…
czytaj całość