Aktualności

Nowa, rozwojowa wersja enova365 seria 2206.2.2

W dniu 8.08.2022 producent oprogramowania enova365 opublikował nową, rozwojową aktualizację oznaczoną numerem 2206.2.2. Zmiany zostały wprowadzone we wszystkich kolorach w wersji standard oraz multi.
W modułach Business Intelligence, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Procesy, Projekty i usługi, Produkcja oraz Systemowym udostępniono nowe funkcjonalności.
Business Intelligence
 • W tabelach BI zwiększono zakres możliwości analizowania danych w wyniku wprowadzenia możliwości wyboru ustawiania filtrowania dat: wg. okresu oraz wg. daty,
 • Modele danych – Udostępniono możliwość manualnego wskazywania pól grupujących w konstruowanych domenach i raportach, dzięki czemu użytkownik ma pełną swobodę w możliwości tworzenia agregacji i wskazywania pól,
CRM
 • Członkowie i szkolenia – został dodany mechanizm automatycznego generowania faktur proforma, wystawianych do zapotrzebowania do szkolenia. Od teraz faktury proforma będą wystawiane i wysyłane na adres email, zgodnie z wprowadzoną konfiguracją, w zależności od posiadanej licencji.
Handel
 • Został dodany słownik kodów CPV wypełniony danymi, które są używane w procedurze zamówień publicznych. Umożliwione zostało przypisywanie kodu do karty towaru.
 • Udostępniona została obsługę przesyłek paletowych i kopertowych dla kurierów DHL, UPS, FedEx.
Księgowość
 • Została udostępniona obsługa księgowa wielu firm w jednej bazie. Specjalna konfiguracja wielu firm w jednej bazie jest przeznaczona dla organizacji, które zarządczo stanowią jeden byt, a formalnie podzielone są na wiele firm (głownie spółki w ramach grup kapitałowych).
Produkcja
 • Dodana została nowa lista o nazwie: Rejestracje Prac, która zawiera dane o zdarzeniach, związanych z realizacją operacji, takich jak m.in: rozpoczęcie operacji, raportowanie postępu
 • Zlecenie produkcyjne dzięki zmodyfikowaniu działania filtru „Aktywność” dostępnego w zakładce „Produkty” na zleceniu produkcyjnym, który dotąd uwzględniał pozycje znajdujące się w sekcji „Produkty”, od tej pory filtr ten działa także dla towarów zdefiniowanych jako: „Półprodukty”.
 • W funkcjonalności kalkulacja kosztu dodane zostało okno „Pozycja technologii” nowy warunek o nazwie: „Pomiń w kalkulacji”. Opcja została dodana, by lepiej obsłużyć np. pracę z materiałami powierzonymi, dla których chcemy ewidencjonować ceny zakupu, ale jednocześnie nie chcemy tej ceny uwzględniać w ostatecznej kalkulacji kosztu zlecenia.
Workflow
 • Przygotowany został szereg nowych funkcjonalności dla łatwiejszej pracy z definicjami kreatorów:
  • Została dodana zakładka Algorytm kreatora, udostępniająca edytor kodu,
  • Zmodyfikowana została lista opcji dostępnych w polu Algorytm na definicji kreatora,
  • Dodana została zakładka Powiązania, która zawiera listę powiązań definicji kreatora z innymi obiektami oraz pozwala na dodanie nowych,
  • Wprowadzone zostało nowe pole Typ, które pozwala na wskazanie definicji obiektu, który będzie nadrzędnym dla kreatora,
  • Dodano nowe pole Nazwa formatowana, wartość wpisana w tym polu będzie widoczna dla użytkownika uruchamiającego kreator i przechodzącego przez kolejne kroki.
W obszarze Systemowym
 • Umożliwiono pobieranie wydruków w formacie dokumentów Word (DOCX).
 • W aplikacji mobilnej dla systemów iOS i Android został dodany kreator przeprowadzający użytkownika przez kolejne kroki konfiguracji połączenia z bazą danych.

Więcej informacji o zmianach wprowadzonych aktualizacją o nr 2206.2.2. można znaleźć w ulotce.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i DOK.

, , ,
Poprzedni news
Nowa wersja enova365 seria 2204.5.10
Następny news
Aplikacja mobilna SaldeoSMART

Zobacz inne newsy

,

ERP enova365 wersja 1908.0.1

enova365.1908.0.1.pierwotnie była planowana na koniec sierpnia 2019 r., stąd numer wersji. Data publikacji uzależniona była od dostępności specyfikacji webAPI serwisu Białej Księgi. Wśród nowych zmian w systemie jest…
czytaj całość